Sobotri dreves v Levstikovem sadovnjaku

Poimenski seznam sobotrov dreves v Levstikovem sadovnjaku. V tem primeru so botrstvo nad posameznim sadnih drevesom prevzeli štirje sobotri. – EKONOMSKO SVETOVANJE IN KNJIGOVODSKE STORITVE CMOK HARI, s.p., Šentjur pri Celju – BIKE CENTER … Celotno besedilo

Poimenski seznam botrov sadnih dreves v Levstikovem sadovnjaku

Aktualni seznam botrov sadnih dreves v Levstikovem sadovnjaku. – Slovenske železnice, d.o.o. – Imexa, d.o.o., Ljubljana – Občina Velike Lašče – Župnija Slivnica pri Mariboru – Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA, d.o.o., Ljubljana … Celotno besedilo

Štirje sobotri jablani florina

Podjetja EKONOMSKO SVETOVANJE IN KNJIGOVODSKE STORITVE CMOK HARI, s.p., Šentjur pri Celju – BIKE CENTER MARIBOR – Tajfun Planina, d.o.o., Planina pri Sevnici in ASU&DOM, d.o.o., Mozirje so sobotri jablani florina. ****************************       … Celotno besedilo

Ivo Vajgl, slovenski poslanec v Evropskem parlamentu, je boter hruški tepka

Ivo Vajgl je boter tradicionalno slovenske hruške tepka. Diplomiral je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem se je začel ukvarjati z novinarstvom kot urednik univerzitetnih časopisov Katedra in Tribuna. Njegova prva … Celotno besedilo