pon. Jul 22nd, 2019

Prof. dr. Matjaž Kmecl, boter jablane paplerjev bobovec

kmecl1 (1)Gospe in gospodje! Dragi prijatelji Levstikove poti! Boter novega drevesa v Levstikovem sadovnjaku je akademik dr. Matjaž Kmecl, ki je dolga leta hodil po tej poti s svojimi študenti slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani in je v začetkih Levstikove poti pomagal pri njenem nastajanju. Na Gobniku bomo na njegovo željo zasadili paplerjev bobovec in ko boste v prihodnje hodili mimo tega drevesa, se spomnite na čudovitega Slovenca in literarnega zgodovinarja, ki je vse svoje življenje posvetil slovenski kulturi. Jablano bomo zasadili v teh dneh in dodajmo, da je profesor Kmecl prav letošnjo pomlad praznoval svojo 80-letnico! Hvala.

Dodaj odgovor

© ® Levstikova pot je zaščitena blagovna znamka v vseh podatkovnih, programskih, oblikovalskih in drugih elementih, ki jih je po slovenski in mednarodni zakonodaji mogoče pravno zaščititi. Zato so izrecno prepovedana vsa dejanja, ki brez lastnika blagovne znamke (Zavod Levstikova pot) posegajo v katero koli od takih pravic. Zato je izrecno prepovedano kakršno koli poobjavljanje ali uporaba vsebin revije brez predhodnega soglasja izdajatelja. | Newsphere by AF themes.