Avtorske pravice

ZNAK LEVSTIKOVE POTI
Na podlagi 67. člena Zakona o industrijski lastnini (uradni list RS, št. 13/92 in 27/93) je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino izdal

LISTINO

ZNAMKA številka: 9671346
Nosilec: Rudi Bregar, Grbinska cesta 24, 1270 Litija, SI
Datum prijave: 15. oktober 1996
Videz znamke:

Navedba barv: zelena

Seznam blaga in storitev:
razred16: izdelki iz papirja in lepenke, ki jih ne vsebujejo drugi razredi; fotografije, papir, lepenka, knjigoveški material, pisarniški material.
razred 26: kovinske priponke
razred 41: organiziranje športnih, kulturnih in razvedrilnih prireditev

Glavni podatki iz prijave znamke so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1997, št. 3, z dne 30. junija 1997.

Znamka je priznana z odločbo št. 670-1346/96-AČ-7, z dne 22. decembra 1997 in istega dne vpisana v register znamk pod številko 9671346.

Podatki o priznani znamki so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1998, št. 1, z dne 28. februarja 1998.

Znamka velja 10 let od datuma prijave, njena veljavnost se lahko podaljša poljubno mnogokrat.
IME LEVSTIKOVE POTI
Na podlagi 67. člena Zakona o industrijski lastnini (uradni list RS, št. 13/92 in 27/93) je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino izdal

LISTINO

ZNAMKA številka: 9671347
Nosilec: Rudi Bregar, Grbinska cesta 24, 1270 Litija, SI
Datum prijave: 15. oktober 1996
Videz znamke: LEVSTIKOVA POT

Seznam blaga in storitev:
razred 35: storitve oglaševanja na plakatih, v medijih in na avtobusih.
razred 39: organizacija turističnih potovanj.
razred 41: organizacija športnih, kulturnih in razvedrilnih prireditev

Glavni podatki iz prijave znamke so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1997, št. 3, z dne 30. junija 1997.

Znamka je priznana z odločbo št. 670-1347/96-AČ-5, z dne 22. decembra 1997 in istega dne vpisana v register znamk pod številko 9671347.

Podatki o priznani znamki so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1998, št. 1, z dne 28. februarja 1998.

Znamka velja 10 let od datuma prijave, njena veljavnost se lahko podaljša poljubno mnogokrat.

Blagovni znamki sta bili jeseni 2006 podaljšani za naslednjih 10 let.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.