Prejeli smo priznanja vseh treh Levstikovih občin

00230. popotovanje po Levstikove poti. Hvala Levstikovim občinam in županom: Alojziju Kastelicu, Rajku Meserku in Franciju Rokavcu. Za tridesetletno delo so se mi zahvalili vsak s svojim priznanjem. Občinsko priznanje občine Šmartno pri Litiji sem prejel na prireditvi ob občinskem prazniku (menda je to sploh prvo priznanje, ki ga je v svoji zgodovini podelila občina!), litijskega in trebanjskega pa na cilju na Čatežu. Dragi prijatelji, dragi sodelavci, dragi pohodniki! To so tudi vaša priznanja!

Rudi Bregar

Bookmark the permalink.

Comments are closed.