Novice - vse Pohodništvo - množični pohod Pohodništvo - vse

Razpis 29. popotovanja po Levstikovi poti za šolske skupine

Ker želimo šolskim skupinam še vedno ponuditi ugodnejšo udeležbo na prireditvi (prijavnina na posameznika znaša 6 €), smo se odločili, da prijavnina za organizirane šolske skupine znaša samo 4 € na posameznika. Prireditev lahko izkoristite za kulturni ali športni dan. ORGANIZATOR Zavod Levstikova pot, Sevno 44, 1276 Primskovo. Informacije: e-naslov info@levstik.si, internet: www.levstik.si. DATUM IN Preveri več…

Novice - vse Pohodništvo - množični pohod Pohodništvo - vse

Avtorske pravice

ZNAK LEVSTIKOVE POTI Na podlagi 67. člena Zakona o industrijski lastnini (uradni list RS, št. 13/92 in 27/93) je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino izdal LISTINO ZNAMKA številka: 9671346 Nosilec: Rudi Bregar, Grbinska cesta 24, 1270 Litija, SI Datum prijave: 15. oktober 1996 Videz znamke: Navedba barv: zelena Seznam blaga in storitev: razred16: izdelki Preveri več…

Novice - vse Pohodništvo - množični pohod Pohodništvo - vse

Pravilnik za priznanja na pohodih

Pravila potrjevanja udeležb na pohodih in priznanja 1. Za udeležbo na popotovanjih udeleženec prejme priznanja ali spominske predmete. Vsa popotovanja morajo biti potrjena v enem dnevniku. 2. Na vsakem popotovanju prejme priznanja ali spominske predmete v skladu z vsakokratnim razpisom prireditve. 3. Ne glede na 2. točko pa udeleženec množičnega popotovanja prejme za 10. udeležbo Preveri več…

Novice - vse Pohodništvo - množični pohod Pohodništvo - vse

Pakiranje na cilju na Čatežu

Parkirišča za osebna vozila so na Čatežu zelo omejena Parkirnih mest za osebne avtomobile je na cilju popotovanja zaradi specifične lege Čateža omejeno. Tudi letos bodo na isti lokaciji kot lani in bodo posebej označena. Turistično društvo Čatež opozarja vse voznike osebnih vozil, da upoštevajo poseben prometni režim in parkirajo samo na teh parkiriščih. Parkiranje Preveri več…

Novice - vse Pohodništvo - množični pohod Pohodništvo - vse

Prometne informacije

V jutranjem in dopoldanskem času bo zaradi popotovanja po Levstikovi poti oviran promet na vseh cestah na območju Litije in Šmartnega pri Litiji, zato prosimo za previdno vožnjo in upoštevanje navodil organizatorjev. Cel dan bo na posameznih odsekih ceste Litija – Šmartno pri Litiji – Moravče pri Gabrovki – Čatež – Velika Loka večje število Preveri več…

Novice - vse Pohodništvo - množični pohod Pohodništvo - vse

Cene na pohodu

Prijavnina Prijavnina znaša 6,00 € in vključuje dnevnik Levstikove poti, revijo Levstikova pot in za prvih 4.000 prijavljenih tudi spominsko darilo. Prijavite se na Levstikovi ulici v Litiji ali ob Kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji, od lani dalje pa cel dan tudi na cilju na Čatežu ali pred vstopom na avtobus za povratek. Prijave Preveri več…

Novice - vse Pohodništvo - množični pohod

Prevozi na start prireditve

Prihod v Litijo Vozni red vlakov… Za prihod na start v Litijo priporočamo vlake Slovenskih železnic. V Litijo se lahko pripeljete z enim izmed vlakov, ki bodo iz večjih slovenskih krajev okrepljeno vozili v Litijo. Vozni red je dogovorjen s Slovenskimi železnicami. Predlagamo vam tudi, da se organizirate v skupine in se na prireditev pripeljete Preveri več…

Novice - vse Pohodništvo - množični pohod Pohodništvo - vse

Prijave skupin

Skupina je zaključena družba v organizaciji planinskega društva ali druge pravne osebe. Za posebne aranžmaje pravočasno sporočite na info@levstik.si. Skupine, ki se prijavijo oziroma najavijo pred prireditvijo, imajo naslednje popuste: – 10 odstotkov skupine med 10 in 30 člani, – 20 odstotkov skupine nad 30 člani (31 ali več). Za posebne aranžmaje sporočite na info@levstik.si. Preveri več…