Oglasi

03lpLEVSTIKOV SADOVNJAK
www.sadovnjak.eu

SOBOTRSTVO DREVESA samo 85 €

– sobotrstvo sadnega drevesa (štirje sobotri drevesa),
– predstavitev botra na tabli 30×60 cm,
– predstavitev botra v reviji Levstikova pot v velikosti ¼ strani revije,
– predstavitev na spletnih straneh www.levstik.si,
– vzdrževanje drevesa 5 let, toliko časa bo viden tudi vaš oglas ob drevesu.

BOTRSTVO DREVESA

C1 – 1 drevo          300 €
C2 – 3 drevesa      700 €

aa2 Za vsako drevo je vključeno:aa1
– pridobitev botrstva nad sadnim drevesom,
– zasaditev sadike sadne sorte,
– označba lokacije s postavitvijo hrastovega totema in namestitvijo barvne table 30×60 cm s predstavitvijo botra in sadne sorte,
– predstavitev botra v reviji Levstikova pot, ki izide novembra 2016 v nakladi 10.000 izvodov,
– vzdrževanje lokacije in sadnega drevesa za najmanj pet let v sodelovanju s sadjarskim društvom,
– predstavitev na spletnih straneh Levstikovega sadovnjaka.

DRUGO OGLAŠEVANJE
(v lepem vremenu se prireditve udeleži okrog 20.000 udeležencev)

– postavitev lastne stojnice s predstavitvijo oglaševalca na prireditvi 12.11.2016
– postavitev lastnih transparentov na prireditvi 12.11.2016
– rešitve, ki jih predlaga oglaševalec in se o rešitvi dogovorimo individualno

UGODNOSTI ZA POKROVITELJE

GENERALNI POKROVITELJ S POIMENOVANJEM PRIREDITVE – 5.000 €

– naziv Generalni pokrovitelj 29. popotovanja z IMP Armature po
Levstikovi poti v soboto, 12. novembra 2016, ki se ga udeležuje okrog 20.000 pohodnikov
iz Slovenije in tujine,
– oglasna pasica na osnovni strani http://levstik.si,
– posebna predstavitev z oglasom in besedilom na straneh http://levstik.si,
– enostranski barvni oglas v reviji Levstikova pot, ki izide novembra 2016 v nakladi najmanj 10.000
izvodov,
– dvostranska promocijska predstavitev sponzorja v reviji Levstikova pot, ki izide novembra
2016 v nakladi najmanj 10.000 izvodov,
– zasaditev dveh sadnih dreves v Levstikovem sadovnjaku s trajno označitvijo na tabli 30×60
cm, podrobnosti na www.sadovnjak.eu,
– odtis logotipa sponzorja na kapah Levstikove poti (3.000 kosov),
– sponzorjeva lastna promocija na poti in cilju prireditve 12. novembra 2016,
– promocija ob obveščanju za 30. mednarodno popotovanje po Levstikovi poti.

GENERALNI POKROVITELJ – 3.000 €

V tem primeru ni poimenovanja prireditve po pokrovitelju, ni oglasne pasice na osnovni strani www.levstik.si, vključena je zasaditev enega sadnega drevesa, promocija pa je osredotočena le na cilj prireditve.

POKROVITELJ – 1.500 €

– oglasna pasica na osnovni strani http://levstik.si,
– posebna predstavitev z oglasom in besedilom na straneh http://levstik.si,
– enostranski barvni oglas v reviji Levstikova pot, ki izide novembra 2016 v nakladi najmanj 10.000
izvodov,
– zasaditev enega sadnega drevesa v Levstikovem sadovnjaku s trajno označitvijo na tabli
30×60 cm, podrobnosti na www.sadovnjak.eu,

Oglas izdela naročnik, lahko ga zagotovi tudi zavod proti plačilu. Nad 100 € je možno tudi obročno plačilo. Cene so končne brez DDV, ker Zavod Levstikova pot ni zavezanec za DDV. Cenik velja od 13. 11. 2016. Del zneskov lahko tudi kompenziramo z izdelki majhnih vrednosti, ki bi bili primerni kot darilo udeležencem prireditve, pri čemer mora biti vsaj 500 izdelkov enakih.

Za sodelovanje se sklene pogodba ali naročnik izda naročilnico.

ZAVOD LEVSTIKOVA POT