POHOD 2023

ORGANIZATOR
Zavod Levstikova pot,
Sevno 44, 1276 Primskovo
SOORGANIZATOR
Občina Šmartno pri Litiji
Tomazinova ulica 2,
1275 Šmartno pri Litiji

************************************************************

****

ARHIVI POPOTOVANJ

36. popotovanje po Levstikovi poti, 12. 11. 2022
35. popotovanje po Levstikovi poti, 13. 11. 2021

prireditev je bila zaradi epidemije odpovedana oziroma izvedena posamično

34. popotovanje po Levstikovi poti, 14. 11. 2020

prireditev je bila zaradi epidemije odpovedana oziroma izvedena posamično

33. popotovanje po Levstikovi poti, 9. 11. 2019
32. popotovanje po Levstikovi poti, 10. 11. 2018
31. popotovanje po Levstikovi poti, 11. 11. 2017
30. popotovanje po Levstikovi poti, 12. 11. 2016
29. popotovanje po Levstikovi poti, 14. 11. 2015
ARHIVI POHODOV do vklj. leta 2014

© ® Levstikova pot – Popotovanje od Litije do Čateža je zaščitena blagovna znamka v vseh podatkovnih, programskih, oblikovalskih in drugih elementih, ki jih je po slovenski in mednarodni zakonodaji mogoče pravno zaščititi. Zato so izrecno prepovedana vsa dejanja, ki brez lastnika blagovne znamke (Rudi Bregar) posegajo v katero koli od takih pravic. Zato je tudi izrecno prepovedano kakršno koli poobjavljanje ali uporaba vsebin revije brez predhodnega soglasja izdajatelja.