Poimenski seznam sobotrov dreves v Levstikovem sadovnjaku. V tem primeru so botrstvo nad posameznim sadnih drevesom prevzeli štirje sobotri.

– EKONOMSKO SVETOVANJE IN KNJIGOVODSKE STORITVE CMOK HARI, s.p., Šentjur pri Celju – BIKE CENTER MARIBOR – Tajfun Planina, d.o.o., Planina pri Sevnici – ASU&DOM, d.o.o., Mozirje

– ELEKTRONIKA – MEHANIKA, Andrej Zupančič s.p., OKREPČEVALNICA ŽONTA, Jože Žonta s.p., KERA-STIL, Aleš Tomažič s.p.