Ponujamo delo več tržnikom za trženje oglasov pri pravnih osebah v celotni Sloveniji. V začetku pogodbeno delo, kasneje možno redno delovno razmerje.

Delo tržnika obsega terensko delo z obiski izključno pravnih oseb po celotni Sloveniji, tržnik bo delal v svojem domačem okolju. Gre za prodajo oglaševanja za različne projekte, ki jih predstavljamo v prilogi, brez leporečja pa vam zagotavljamo pošteno in korektno plačilo za opravljeno delo. Zaradi narave dela in zaradi zagotavljanja sredstev vam v začetku lahko ponudimo pogodbeno ali drugo obliko dela, v nadaljevanju pa tudi redno zaposlitev za uspešne tržnike.

Sodelavci, ki so pripravljeni sprejeti to delo, lahko kasneje napredujejo, saj bomo med izbranimi kandidati kasneje iskali tudi vodjo trženja, ki bo skrbel za ostale tržnike in načrtoval nove oblike oglaševalskih storitev za revijo Levstikova pot, Levstikov sadovnjak in množične prireditve, ki jih organizira Zavod Levstikova pot. Med njimi je vsekakor največje tradicionalno (letos novembra že devetindvajsetič) mednarodno popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čateža, ki se ga udeležuje med 20.000 in 25.000 pohodnikov iz vse Slovenije in drugih evropskih držav, posamezniki pa so prišli celo iz ZDA, Brazilije…

Svojo prijavo pošljite na naslov info@levstik.si ali Zavod Levstikova pot, Sevno 44, 1276 Primskovo.