V jutranjem in dopoldanskem času bo zaradi popotovanja po Levstikovi poti oviran promet na vseh cestah na območju Litije in Šmartnega pri Litiji, zato prosimo za previdno vožnjo in upoštevanje navodil organizatorjev.
Cel dan bo na posameznih odsekih ceste Litija – Šmartno pri Litiji – Moravče pri Gabrovki – Čatež – Velika Loka večje število pohodnikov, zato prosimo za strpno vožnjo in strogo upoštevanje navodil organizatorjev in policije.

Zaradi gradbenih del v centru Šmartnega pri Litiji je spremenjen prometni režim

V Šmartnem pri Litiji je v centru Šmartnega onemogočen promet. Zato vsi pohodniki, ki prihajate iz smeri Dolenjske prek Bogenšperka, v centru Šmartnega zavijete desno proti novemu krožišču in nadaljujete v Litijo po novi šmarski obvoznici. Vse udeležence, ki prihajajo z AVTOBUSI iz smeri Litije pa opozarjamo, da morajo v Litiji obvezno pri semaforju ob športni dvorani zaviti proti Šmartnem in peljati v Šmartno prek hriba mimo zdravstvenega doma. V križišču pri spomeniku bo veljal poseben prometni režim in avtobuse bomo tam usmerjali na novo šmarsko obvoznico proti Čatežu. Prosimo, da to dosledno upoštevate.

Za pohodnike se v Šmartnem ne bo bistveno spremenilo. Ker je v centru gradbišče, bomo pot podaljšali za kakšnih 50 metrov in boste šli peš za cerkvijo in normalno potem nadaljevali ptoi Čatežu. Upopštevajte navodila rediteljev in zaradi varnosti ne hodite skozi gradbišče glavne ceste.

Popolna zapora mestnega središča v Litiji med 5. in 10. uro
Med 5. in 10. uro bo popolna zapora naslednjih ulic in cest:
* lokalna cesta od križišča z glavno cesto Ljubljana – Zagorje do odcepa za Podšentjur,
* Trg svobode, Valvasorjev trg do križišča z Ulico Mire Pregljeve, del Jerebove ulice od Valvasorjevega trga do križišča z glavno cesto Ljubljana – Zagorje in Levstikova ulica.
Dovoz bo mogoč samo stanovalcem in intervencijskim vozilom.

Občasna popolna zapora Litijske ceste v Šmartnem med 5. in 10. uro
Med 5. in 10. uro bo popolna zapora Litijske ceste v Šmartnem pri Litiji od križišča pri Zdravstvenem domu Litija do križišč pri spomeniku v Šmartnem (Ustje).
Dovoz bo mogoč samo stanovalcem in intervencijskim vozilom.
Parkirišča za osebna vozila v Litiji in Šmartnem pri Litiji

Parkirna mesta za osebne avtomobile so organizirana v Litiji:
* parkirišče pred občinsko zgradbo na Jerebovi ulici in okolici,
* parkirišče ob železniški postaji v Litiji.
Parkirna mesta za osebne avtomobile so organizirana v Šmartnem pri Litiji:
* parkirišče ob Kulturnem domu Šmartno.
Prireditelj popotovanja ne zagotavlja varovanja parkiranih avtomobilov, zato preverite, da avtomobile parkirate v skladu s predpisi.

Popolna zapora ceste na Čatežu med 11. in 17. uro
V času prireditve bo na Čatežu veljal poseben prometni režim z zaporo ceste. Med 11.00 in 17.00 bo popolna zapora regionalne ceste na odseku Moravče-Čatež-Trebnje na Čatežu v dolžini 310 m. Obvoz bo možen po lokalni cesti Mrzla Luža – Račje selo in po lokalni cesti Čatež – Račje selo in bo označen z ustrezno signalizacijo.

Parkirišča za osebna vozila so na Čatežu zelo omejena
Parkirnih mest za osebne avtomobile je na Čatežu omejeno število. Tudi letos bodo na isti lokaciji kot lansko leto in posebej označena. Vse voznike osebnih vozil opozarjamo, da upoštevajo poseben prometni režim in ne parkirajo svojih vozil izven označenih in varovanih parkirišč. Na parkirišča vas bodo usmerjali informatorji redarji, zato prosimo, da se ravnate v skladu z njihovimi navodili. Organizator Razhodnje ne zagotavlja posebnega varovanja osebnih vozil, zato naj avtomobile parkirajo v skladu z navodili in predpisi. Tako bodo poskrbeli za varnost svojega vozila in prispevali k splošni prometni varnosti v času prireditve.

Dodatne informacije dobite prek e-naslova info@levstik.si.