Pravila potrjevanja udeležb na pohodih in priznanja

1. Za udeležbo na popotovanjih udeleženec prejme priznanja ali spominske predmete. Vsa popotovanja morajo biti potrjena v enem dnevniku.

2. Na vsakem popotovanju prejme priznanja ali spominske predmete v skladu z vsakokratnim razpisom prireditve.

3. Ne glede na 2. točko pa udeleženec množičnega popotovanja prejme za 10. udeležbo na pohodu bronasto značko, za 15. udeležbo na pohodu srebrno značko in za 25. udeležbo na pohodu zlato značko Levstikove poti.

4. Dokaz o udeležbi na popotovanju je potrjena udeležba za posamezno leto v dnevniku Levstikove poti. Pogoje za pridobitev priznanja se ugotavlja vsako leto na cilju.

5. Kontrolnih točk med potjo ni.

6. Levstikova pot® je označena s tablami Levstikove poti. Vsak udeleženec hodi na lastno odgovornost ob normalno tekočem prometu v skladu z razpisnimi pogoji.

7. Pot od Litije do Čateža po severni trasi ali južni trasi dolga 22 kilometrov (5 do 6 ur zmerne hoje). Prireditelj lahko za posamezno popotovanje z razpisom določi tudi druge trase poti.

8. Organizator je Zavod Levstikova pot, Sevno 44, 1276 Primskovo, ki zbira vse pripombe in predloge v pisni obliki s polnim naslovom pošiljatelja na info@levstik.si. Vse podrobnosti na internetu na naslovu http://www.levstik.si.

9. Ime Levstikova pot® in znak sta zaščiteni blagovni znamki na Uradu Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine, zato je njuna uporaba brez soglasja lastnika kazniva po zakonu.

10. Organizator lahko spremeni ta pravila brez soglasja udeležencev in jih objavi na internetnih straneh www.levstik.si, kjer si lahko ogledate tudi podrobnosti o množičnem popotovanju.

Sevno, 15. avgust 2014

Zavod Levstikova pot