kmecl1 (1)Gospe in gospodje! Dragi prijatelji Levstikove poti! Boter novega drevesa v Levstikovem sadovnjaku je akademik dr. Matjaž Kmecl, ki je dolga leta hodil po tej poti s svojimi študenti slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani in je v začetkih Levstikove poti pomagal pri njenem nastajanju. Na Gobniku bomo na njegovo željo zasadili paplerjev bobovec in ko boste v prihodnje hodili mimo tega drevesa, se spomnite na čudovitega Slovenca in literarnega zgodovinarja, ki je vse svoje življenje posvetil slovenski kulturi. Jablano bomo zasadili v teh dneh in dodajmo, da je profesor Kmecl prav letošnjo pomlad praznoval svojo 80-letnico! Hvala.