© ® Levstikova pot – Popotovanje od Litije do Čateža je zaščitena blagovna znamka v vseh podatkovnih, programskih, oblikovalskih in drugih elementih, ki jih je po slovenski in mednarodni zakonodaji mogoče pravno zaščititi. Zato so izrecno prepovedana vsa dejanja, ki brez lastnika blagovne znamke (Rudi Bregar) posegajo v katero koli od takih pravic. Zato je tudi izrecno prepovedano kakršno koli poobjavljanje ali uporaba vsebin revije brez predhodnega soglasja izdajatelja.