Župnija Slivnica pri Mariboru je boter jablani pisani kardinal.

slivnicaŽupnija Slivnica pri Mariboru je bila ustanovljena leta 1146 z odlokom oglejskega patriarha Peregrina. Takrat je zajemala področje od vrha Areha do vrha Boča. Iz te pražupnije so v teku zgodovine nastale župnije Poljčane, Makole, Laporje, Črešnjevec, Slovenska Bistrica, Venčesel, Tinje na Pohorju, Šmartno na Pohorju, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Fram, Cirkovce in Rače.

Župnijska cerkev je posvečena Marijinemu rojstvo, kar je izpričano od leta 1319. Cerkev je primer raščene arhitekture, ki je od romanike do baroka v svojem razvoju doživljala velike spremembe. Najstarejši del je ladja, o čemer priča ohranjeno romansko okno v južni steni. Cerkev je doživela večjo obnovo leta 2009, takrat so bili odkriti temelji pod ladjo iz 9.stoletja, v steno prezbiterija pa vzidani ornamenti iz karolinške dobe. Leta 2010 pa so bile obnovljene freske in zunanjost.

V župniji Slivnica je bil doma dr. Štefan Falež prvi ambasador Republike Slovenije pri Sveten sedežu Na področju župnije se nahaja mariborsko letališče; tam je leta 1996 maševal papež Janez Pavel II. ob svojem prvem obisku Slovenije.

Danes župnija povezuje 11 vasi od vrha Pohorja do druge strani letališča Sliv. Pohorje, Šestdobe, Polana, Čreta, Slivnica, Radizel, Orehova vas, Hotinja vas, Skoke, Dobrovce in Dravski dvor in šteje cca 7000 prebivalcev. Od tega podružnica Dobrovce povezuje vasi Skoke Dobrovce in Dravski Dvor, kjer je skupno blizu 3000 oseb.

Pastoralno življenje se danes odvija na dveh lokacijah. Nedeljska sv. maša je v cerkvi, večina drugih dejavnosti pa v pastoralnem centru imenovanem Maranata. V župniji delujejo tri zakonske skupine. Precej aktivna je tudi mladina, ki dela veliko z otroki. Zadnjih 11 let je v juliju Oratorij, ki zbere vedno nekaj nad 100 otrok. Vse to daje župniji precejšnjo živahnost.

Logotip-belo-moder z besedilom

Kontaktni podatki:

ŽUPNIJA SLIVNICA PRI MARIBORU
K cerkvi 9 (Slivnica)
2312   Orehova vas

joze.soemen@triera.net