Občina Litija je boter jablani carjevič.

»Koder  mnogo  sadja zori,
tamkaj  je dosti pridnih ljudi.«

Litija panoramaObčina Litija leži v zahodnem delu Posavskega hribovja in hkrati v središču Slovenije, saj se na njenem ozemlju nahaja  geometrično središče Slovenije.

Malo je krajev, ki bi bili tako lahko dosegljivi z javnim prevozom, avtomobilom, kolesom ali peš in  bi nudili toliko raznovrstnih možnosti za vsakogar  ter  bi bili hkrati tako idealno izhodišče za raziskovanje Srca Slovenije in ostalih delov  naše države.

Začnite svoje popotovanje v občini Litija – v Srcu Slovenije, v  krajih z bogato zgodovino, etnološkimi posebnostmi, arheološko dediščino, neokrnjeno naravo in prijaznimi ljudmi. Občina Litija  meji na občine;  Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Moravče, Zagorje ob Savi, Radeče, Sevnica, Trebnje, Šentrupert Mirno  in  Šmartno pri Litiji in njeno obsežno ozemlje obsega  kar 227 km2 in 107 naselij, v katerih živi 15 000 prebivalcev in je  razdeljeno na 12 krajevnih skupnosti ( Vače, Jevnica, Kresnice, Ribče, Sava, Polšnik, Konjšica, Gabrovka, Dole, Sp.Log, Breg – Tenetiše, Hotič) in Mestno skupnost Litija.

Med najbolj znanimi izletniškimi kraji v občini Litiji, kakor tudi v širši regiji, so Vače, znane po vaški situli in drugih arheoloških najdbah iz obdobja 5. in 6.st. pred n.št. ter po GEOSS–u, geometričnem središču Slovenije. Določitev te geometrijske točke sega v leto  1981, ko je začel nastajati domoljubni vseslovenski projekt GEOSS, simbol slovenstva in večstoletnega prizadevanja za obstoj in razvoj ter zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru, ki naj bi združeval vse Slovenke in Slovence, ne glede na narodnostno,  politično, versko in kulturno pripadnost.  Občina Litija je  dan določitve točke geometrijskega središča Slovenije izbrala za svoj občinski praznik, ki ga  praznujemo 16..junija.
Razgibana pokrajina ponuja tudi številne možnosti za izletništvo in rekreacijo, celotno območje je prepredeno s kolesarskimi in pohodnimi potmi ter turističnimi kmetijami. Najbolj znane pohodniške prireditve so: Popotovanje od  Litije do Čateža,  Pohod po oglarski poti na Dolah pri Litiji, Pohod Od cerkvice do cerkvice na Polšniku, Antonov  pohod po obronkih in vinogradih  Gabrovke, Pohod in kolesarski vzpon na Geoss…

Mnogi obiskovalci prihajajo v občino Litijo tudi zaradi znanih tradicionalnih prireditev  kot so Pustni karneval, Tačkov festival, Litijski tek, Festival Slovo Poletju, Spominski koncert na Konjšici ,posvečen priznanemu dirigentu Carlosu Kleiberju,, Dan zastave na Geossu…

Pridite  in spoznajte naše pridne in ustvarjalne ljudi,  ki povezujejo častivredno tradicijo s pogledom v prihodnost. Spoznajte  naravne in kulturne posebnosti raznolikega območja, uživajte ob gibanju na pohodih  in prireditvah v  neokrnjenem okolju, odkrivajte in raziskujte naše izvirnosti. Sledite svojemu srcu v občino Litijo in še naprej po srcu Slovenije.