Javno podjetje VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. je boter jablani ananas reneta.

Voda je naša skupna odgovornost

pitnik1
Pitnik (Foto: Nik Rovan)

JP VODOVOD-KANALIZACIJA opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne vode v Mestni občini Ljubljana in v občinah Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani in Škofljica, v občinah Horjul in Medvode pa odvajanje in čiščenje odpadne vode. Glede na število uporabnikov je družba v primerjavi z drugimi izvajalci istih dejavnosti v Sloveniji največja.

Dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode danes omogočata varno bivalno okolje in sta ogledalo urejenosti vsakega mesta, tudi Ljubljane. Oskrba s pitno vodo in javna kanalizacija delujeta na prvi pogled umaknjeno našemu vsakdanu, a sta še kako potrebni za varno in zdravo življenje v mestu. Brez njiju ne gre. Prebivalci se običajno ne sprašujejo o njunem obstoju, vse dokler jim njuno delovanje ali nedelovanje ne povzročata težav. Njuna urejenost, visoki tehnični standardi delovanja in varnost pa tudi pri nepoznavalcih, ko se le-ti pobližje seznanijo z njunim delovanjem, nemalokrat vzbudijo začudenje nad tehnično dovršenostjo, pri poznavalcih pa ponos, da tudi mesto Ljubljana že dolgo spada med sodobno komunalno urejena mesta. Sistema oskrbe s pitno vodo in javne kanalizacije sta namreč plod več kot dvanajst desetletij dela, v katerih so svoj pečat pustile številne generacije različnih tehničnih in drugih strok.

Stanje komunalne infrastrukture je pomemben kazalec razvitosti družbe. Od uspešnega gospodarjenja s premoženjem preteklih generacij ni odvisen samo življenjski standard nas, ki tu živimo, ampak je odvisno tudi to, kako visoka vlaganja v vodovodne in kanalizacijske sisteme bodo potrebna čez čas, ko bodo vajeti gospodarjenja prevzeli naši otroci. Naravne danosti niso dovolj. Potrebujemo strokovno pravilne dolgoročne odločitve, znanja in izkušnje ter upoštevanje načel etičnosti in zakonodajnih predpisov, ki smo si jih napisali sami tudi zato, da pred lastnimi neustreznimi ravnanji zavarujemo sami sebe.

Voda je del nas. Prav zato je voda naša in vaša, torej naša skupna odgovornost.

Kontaktni podatki:

vo-kaJP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
tel. (01) 580 81 00, (080) 86 52
www.vo-ka.si
voka@vo-ka.si