OBČINA VELIKE LAŠČE – ZIBELKA SLOVENSKE KULTURE IN NEOKRNJENE NARAVE

Občina Velike Lašče je boter hruški julijska pisanka.

V.LASCE iz Malih Lasc panObčina Velike Lašče leži na razgibani, z gozdovi poraslimi kraški pokrajini na meji med Dolenjsko in Notranjsko. Ponaša se z bogato kulturno zgodovinsko in naravno dediščino. Neokrnjena narava je bogata z različnimi lepotami.

S ponosom se Velike Lašče predstavljajo kot »zibelka slovenske in kulture«.  Na Rašici, kjer se je rodil pisec prve slovenske knjige Primož Trubar, stoji Trubarjeva domačija z muzejem, umetniško galerijo, žago in mlinom. V Retjah, rojstnem kraju Frana Levstika, stoji Ilijev kozolec, pod katerim je Levstik spisal svojo znamenito povest o Martinu Krpanu. Na Podsmreki, kjer je bil rojen pesnik, pripovednik, dramatik in esejist Josip Stritar, pa je na voljo ogled Stritarjeve kašče. Več  o Levstiku in Stritarju je predstavljeno v spominskih sobah v Levstikovem domu v Velikih Laščah.

Enega večjih zgodovinskih spomenikov v slovenskem merilu vsekakor predstavlja grad Turjak, ki sega v 12. stoletje in je pomembno vplival na zgodovino naših krajev.

Po velikolaški deželi je veliko možnosti za različne izlete po turističnih poteh: Velikolaška kulturna pot povezuje kraje tu rojenih pisateljev (množično obiskana predvsem ob pohodu v okviru občinskega praznika), krožna pešpot Ob zidu (rimski zaporni zid), Pot po Trubarjevi rojstni fari, Učna gozdna pot in druge, ki povezujejo naravne in kultrno-zgodovinske znamenitosti.  Neokrnjena narava in še neraziskane naravne lepote (Bajdinški slapovi, slap Kobilji curek, kopica kraških pojavov – izvirov, ponikalnic, kraških jam in brezen) postajajo čedalje bolj iskana področja individualnega turizma. Nove možnosti pa niso samo v neokrnjeni naravi, pač pa tudi v ponudbi domače hrane, za katero poskrbijo na kmetijah odprtih vrat in v gostilnah, med katerimi je najbolj znana Gostilna pri Kuklju. To je tudi razlog več za obisk naših krajev.

Predstavitev občine zaključujemo z besedami Josipa Stritarja:

“Dežela slovenska ima mnogo lepših in rodovitnejših krajev nego je laški; vendar, ko bi jaz prišel še kdaj na svet in ko bi mi bilo dano na voljo, kje hočem ugledati beli dan, ne volil bi si drugega rojstnega kraja.”

Kontaktni podatki:

logoObčina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče
tel. 01 781 03 70
www.velike-lasce.si
obcina.velike-lasce@siol.net