Slovenske železnice, d.o.o. so boter jablani lepocvetka.

ZEL13-4089_
Brezskrbno, varno, zanesljivo. Slovenske železnice

Slovenske železnice so holdinško organizirana železniška podjetja, ki opravljajo širok spekter logističnih storitev v Sloveniji in Evropi. Devet podjetij, ki sestavljajo Skupino Slovenske železnice, skrbi za varne in hitre prevoze tovora in potnikov ter celotno logistiko na enem mestu, prav tako pa tudi za  vzdrževanje vozil in vodenje prometa po železniški infrastrukturi.

Poleg podjetij, SŽ–Tovorni promet, SŽ–Potniški promet in SŽ–Infrastruktura, ki skrbijo za prevoz tovora, potnikov, vzdrževanje infrastrukture in vodenje prometa po njej, skupino sestavljajo še podjetja s specializiranimi storitvami. SŽ–VIT skrbi za vzdrževanje vozil in tehničnovagonsko dejavnost, Fersped ponuja mednarodno špedicijo, SŽ–ŽGP pa vrhunske gradbene storitve. Za razvoj in raziskave v prometu in logistiki je pristojen Prometni inštitut Ljubljana, podjetje SŽ-ŽIP opravlja široko paleto storitev, od varovanja do lastnih obrtniških dejavnosti, delo SŽ–Železniške tiskarne pa je tisk vseh publikacij.

Podjetja v Skupini Slovenske železnice skupaj zagotavljajo celovite logistične storitve na celotni prevozni poti ter širok nabor povezanih dejavnosti.

Kontaktni podatki:

slo-zelSLOVENSKE ŽELEZNICE, d. o. o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana
tel. (01) 29 14 327
www.slo-zeleznice.si
info@slo-zeleznice.si