Obnova več kot poldrugo stoletje stare sušilnice sadja na Libergi

2015-11-06 16.07.49
Registrirana kulturna dediščina: sušilnica sadja na Libergi

Sporočamo vam veselo novico v obliki slike. Rajko Meserko, župan Občine Šmartno pri Litiji je že oktobra napovedal, da bo stara sušilnica sadja na Libergi (zaselek Bič) do pohoda obnovljena. Kot kaže slika, so jo že precej lepo obnovili in priporočamo, da si jo na pohodu ogledate, saj stoji neposredno ob poti. Sušilnica je zaščitena tudi kot kulturna dediščina.

%d bloggers like this: