Na nagradnem natečaju Univerze v Ljubljani in podjetja GDi za najboljšo zaključno nalogo študentov in mentorjev Univerze v Ljubljani z uporabo ESRI orodij v letu 2020 je bila izbrana magistrska naloga Žige Smrekarja »Razvoj celovite geoinformacijske podpore obiskovalcem Levstikove poti«.

Celovita geoinformacijska podpora ni namenjena le obiskovalcem poti med njihovim pohodom, ampak tudi navideznemu obisku poti, pa tudi organizatorjem poti pri spremljanju in evidentiranju obiska. Povezave do aplikacij in vprašalnikov so dostopne na spletni strani Levstikove poti https://levstik.si/: če še niste šli na popotovanje od Litije do Čateža, se tega lahko zdaj lotite najprej navidezno, s pomočjo spletnih aplikacij, nato pa še geoinformacijsko podprto na terenu.

Praktične rezultate naloge si lahko ogledate na naslovih:

  • O POTI
    Aplikacija Po Levstikovi poti je namenjena vsem, ki želijo pridobiti ključne informacije za obisk Levstikove poti, in obiskovalcem, katerim koristi kot pomoč pri orientaciji, raziskovanju kulturne in naravne dediščine ter opozarjanju drugih obiskovalcev o ovirah na poti.

    Aplikaciji, ki s pomočjo zemljevida, besedila, fotografij in videoposnetkov podrobno predstavlja severno in južno traso Levstikove poti, sta namenjeni predvsem temu, da spodbudita tiste, ki Levstikove poti še niso obiskali, da to storijo v prihodnje.
  • MOJA POT
    Vprašalnik Registracija obiskovalcev Levstikove poti je anonimen in je namenjen spremljanju obiska, iskanju/prepoznavanju različnih tipov obiskovalcev, pridobivanju informacij o prejšnjih obiskih in motivih za obisk ter prikazovanju teh informacij v aplikaciji O obisku Levstikove poti. Obiskovalci ga izpolnijo pred obiskom poti. Vprašalnik Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti je anonimen in je namenjen pridobivanju informacij o zadovoljstvu obiskovalcev s ponudbo različnih storitev, ki jih nudijo domačini na dan organiziranega popotovanja. Obiskovalci ga izpolnijo po obisku poti.