jon_001Javnosti sporočamo, da ste Levstikovci tudi Ljudje z veliko začetnico! V organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Kostrevnica in v sodelovanju z domačini Kostrevnice in Zavodom Levstikova pot je bilo za Jona, ki potrebuje operacijo v Ameriki, na pohodu zbranih natanko 5.177,28 €. Pri tem je seveda zaslužen tudi generalni pokrovitelj letošnjega popotovanja po Levstikovi poti IMP Armature d.o.o. iz Ivančne Gorice. Iskrena hvala za pomoč, mnogi ljudje imajo zaradi tega solzne oči!