Zaradi epidemije Covid-19 je odločitev o pripravi in izvedbi letošnjega popotovanja po Levstikovi poti dolgo visela na nitki, že minuli mesec pa je bilo po posvetu tudi z NIJZ ugotovljeno, da je izvedba tako množične prireditve nemogoče izvesti brez zanesljivih posledic dodatne verjetnosti razširjanja virusa. V zadnjem času se pogoji še dodatno zaostrujejo in izvedba letošnjega popotovanja bi bila neodgovorna poteza.

Seveda pa se mnogi pohodniki odzivajo, da bodo šli vseeno na pot in da jim tega nihče ne more preprečiti. To se popolnoma strinjamo. Zato smo sprejeli nekatere odločitve:

 1. Uradno je popotovanje odpovedano.
 2. Nekateri pohodniki boste vseeno odšli na pot, zato bomo skušali za tiste neformalno zagotoviti delno podporo. Ker je navada stara srajca, bomo skušali za vsak slučaj (če bodo tedaj sploh dovoljeni) zagotoviti kakšen avtobus, če slučajno ne bi imeli prevoza s Čateža. To bi uporabili izključno, če bi tisto sobotno dopoldne opazili, da je več pohodnikov, ki nimate prevoza za povratek.
 3. Ker številni pohodniki zvesto zbirate spominske žige (nekaj pohodnikov je še vedno, ki so bili na vseh dosedanjih pohodih!), bomo na Čatežu ob upoštevanju vseh nacionalnih ukrepov skušali zagotoviti spominski žig, da vam omogočimo neprekinjeno udeležbo na pohodih.
 4. Odločili smo se, da bomo vsem pohodnikom, ki ste kadar koli v letošnjem letu prehodili Levstikovo pot, priznali pohod za leto 2020. Podrobnosti so v pripravi in bodo takšni udeleženci lahko dobili potrditev prehojene Levstikove poti. Po potrebi bomo pohod priznali tudi vsem, ki bodo slučajno na pot šli v prihodnjih mesecih.
 5. Levstikova pot je ustrezno označena z usmerjevalnimi tablami, tako da morebitni pohodniki ne morete imeti težav z orientacijo. Poleg tega pa so od letošnjega leta na voljo tudi nove aplikacije, ki vam pomagajo pri pripravi načrtov za hojo po poti (o tem v nadaljevanju).
 6. Želimo ohraniti ugled in gostoljubje organizatorjev in domačinov, ki se je ustvarilo v dobrih treh desetletjih, tako da se boste prihodnje leto lahko spet (vsaj upamo!) lahko udeležili množičnega popotovanja. O tem (tudi o tem, da formalno množičnega pohoda letos ne bo) bomo obvestili tudi domačine ob poti, ki vsako leto sprejemajo pohodnike, da letos morebitne obiskovalce sprejmejo previdno v skladu z vsemi ukrepi, ki veljajo zaradi koronavirusa, če bi se za to odločili sami.

Nove spletne aplikacije Levstikove poti

Letošnje leto želimo vse aktivnosti usmeriti v obveščanje pohodnikov in domačinov, da Levstikova pot nadaljuje poslanstvo in da se lahko na pot odpravijo kadar koli v letu, hkrati pa bomo nekoliko dodatnega dela vložili v obnovitev in čiščenje usmerjevalnih in opozorilnih tabel. Ključni letošnji projekt pa so spletne aplikacije, ki jih je v okviru magistrskega dela na temo Levstikove poti razvil Žiga Smrekar. O tem pa nekoliko več v nadaljevanju.

Žiga Smrekar se je po diplomski nalogi iz Levstikove poti, kasneje odločil, da opravi še magisterij iz iste tematike. Izbral je temo Razvoj celovite geoinformacijske podpore obiskovalcem Levstikove poti, v okviru katere je izdelal tudi aplikacije, ki so v podporo pohodnikom in organizatorjem, številni statistični podatki pa bodo tudi javno dostopni. Naj poudarimo, da so trenutno aplikacije nameščene na strežniku Univerze v Ljubljani z njihovo licenčno opremo.

Na nagradnem natečaju Univerze v Ljubljani in podjetja GDi za najboljšo zaključno nalogo študentov in mentorjev Univerze v Ljubljani z uporabo ESRI orodij v letu 2020 je bila izbrana  prav magistrska naloga Žige Smrekarja »Razvoj celovite geoinformacijske podpore obiskovalcem Levstikove poti«.

Celovita geoinformacijska podpora ni namenjena le obiskovalcem poti med njihovim pohodom, ampak tudi navideznemu obisku poti, pa tudi organizatorjem poti pri spremljanju in evidentiranju obiska. Kdor še ni šel na popotovanje od Litije do Čateža, se tega lahko zdaj loti najprej navidezno, s pomočjo spletnih aplikacij, nato pa še geoinformacijsko podprto na terenu.

Aplikacije so vključene na uradni spletni strani www.levstik.si v okviru zavihkov O poti, O obisku in Moja pot:

 • O POTI (tri aplikacije)
  Aplikacija Po Levstikovi poti je namenjena vsem, ki želijo pridobiti ključne informacije za obisk Levstikove poti, in obiskovalcem, katerim koristi kot pomoč pri orientaciji, raziskovanju kulturne in naravne dediščine ter opozarjanju drugih obiskovalcev o ovirah na poti.

  Dve aplikaciji, ki s pomočjo zemljevida, besedila, fotografij in videoposnetkov podrobno predstavljata severno in južno traso Levstikove poti, sta namenjeni predvsem temu, da spodbudita tiste, ki Levstikove poti še niso obiskali, da to storijo v prihodnje.
 • MOJA POT
  Vprašalnik Registracija obiskovalcev Levstikove poti je anonimen in je namenjen spremljanju obiska, iskanju/prepoznavanju različnih tipov obiskovalcev, pridobivanju informacij o prejšnjih obiskih in motivih za obisk ter prikazovanju teh informacij v aplikaciji O obisku Levstikove poti. Obiskovalci ga izpolnijo pred obiskom poti. Vprašalnik Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti je anonimen in je namenjen pridobivanju informacij o zadovoljstvu obiskovalcev s ponudbo različnih storitev, ki jih nudijo domačini na dan organiziranega popotovanja. Obiskovalci ga izpolnijo po obisku poti.