Letošnje leto želimo vse aktivnosti usmeriti v obveščanje pohodnikov in domačinov, da Levstikova pot nadaljuje poslanstvo in da se lahko na pot odpravijo kadar koli v letu, hkrati pa bomo nekoliko dodatnega dela vložili v obnovitev in čiščenje usmerjevalnih in opozorilnih tabel. Ključni letošnji projekt pa so spletne aplikacije, ki jih je v okviru magistrskega dela na temo Levstikove poti razvil Žiga Smrekar. O tem pa nekoliko več v nadaljevanju.

Žiga Smrekar se je po diplomski nalogi iz Levstikove poti, kasneje odločil, da opravi še magisterij iz iste tematike. Izbral je temo Razvoj celovite geoinformacijske podpore obiskovalcem Levstikove poti, v okviru katere je izdelal tudi aplikacije, ki so v podporo pohodnikom in organizatorjem, številni statistični podatki pa bodo tudi javno dostopni. Naj poudarimo, da so trenutno aplikacije nameščene na strežniku Univerze v Ljubljani z njihovo licenčno opremo.

Na nagradnem natečaju Univerze v Ljubljani in podjetja GDi za najboljšo zaključno nalogo študentov in mentorjev Univerze v Ljubljani z uporabo ESRI orodij v letu 2020 je bila izbrana  prav magistrska naloga Žige Smrekarja »Razvoj celovite geoinformacijske podpore obiskovalcem Levstikove poti«.

Celovita geoinformacijska podpora ni namenjena le obiskovalcem poti med njihovim pohodom, ampak tudi navideznemu obisku poti, pa tudi organizatorjem poti pri spremljanju in evidentiranju obiska. Kdor še ni šel na popotovanje od Litije do Čateža, se tega lahko zdaj loti najprej navidezno, s pomočjo spletnih aplikacij, nato pa še geoinformacijsko podprto na terenu.

Aplikacije so vključene na uradni spletni strani www.levstik.si v okviru zavihkov O poti, O obisku in Moja pot:

 • O POTI (tri aplikacije)
  Aplikacija Po Levstikovi poti je namenjena vsem, ki želijo pridobiti ključne informacije za obisk Levstikove poti, in obiskovalcem, katerim koristi kot pomoč pri orientaciji, raziskovanju kulturne in naravne dediščine ter opozarjanju drugih obiskovalcev o ovirah na poti.

  Dve aplikaciji, ki s pomočjo zemljevida, besedila, fotografij in videoposnetkov podrobno predstavljata severno in južno traso Levstikove poti, sta namenjeni predvsem temu, da spodbudita tiste, ki Levstikove poti še niso obiskali, da to storijo v prihodnje.
 • O OBISKU
  Aplikacija O obisku Levstikove poti je namenjena prikazovanju podatkov, pridobljenih s pomočjo vprašalnikov Registracija obiskovalcev Levstikove poti in Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti.
 • MOJA POT
  Vprašalnik Registracija obiskovalcev Levstikove poti je anonimen in je namenjen spremljanju obiska, iskanju/prepoznavanju različnih tipov obiskovalcev, pridobivanju informacij o prejšnjih obiskih in motivih za obisk ter prikazovanju teh informacij v aplikaciji O obisku Levstikove poti. Obiskovalci ga izpolnijo pred obiskom poti. Vprašalnik Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti je anonimen in je namenjen pridobivanju informacij o zadovoljstvu obiskovalcev s ponudbo različnih storitev, ki jih nudijo domačini na dan organiziranega popotovanja. Obiskovalci ga izpolnijo po obisku poti.