venezuela1Venezuela, južnoameriška država, ki se nahaja na skrajni severni obali tega kontinenta in se od leta 1999 uradno imenuje Bolivarska republika Venezuela, spada med najbolj biotsko raznovrstne države na svetu. S prek 23.000 različnimi vrstami živih bitij se uvršča na sedmo mesto med najbolj raznovrstnimi področji na svetu ter na četrto mesto med latinskoameriškimi državami, kar samo priča o ogromnem pomenu regije za globalno ohranjanje raznovrstnosti živih bitij, ki v zadnjem času zaradi človekovega vpliva na okolje pospešeno izumirajo.

Več kot 50 % venezuelskega ozemlja, ki sicer obsega 916.000 km2, pokrivajo gozdnate površine, ki pomembno prispevajo k absorbiranju svetovnih toplogrednih plinov, poleg tega pa prav gozdovi, še posebej pa tropski pragozdovi v porečju Amazonke, nudijo življenjski prostor največjemu številu različnih rastlinskih in živalskih vrst. Zaradi tega se Venezuela močno zaveda pomena zaščite in obnove gozdov ter predvsem osveščanja o njihovem pomenu za okolje.

Kot povsod drugod po svetu tudi v Venezueli učinki podnebnih sprememb že postajajo vidni. Poročila vremenoslovcev ter opazovalcev podnebnih sprememb kažejo, da so v zadnjih desetletjih že bile opazne spremembe tako v povprečnih vrednostih temperatur in povprečnih padavin, kot tudi stopnje njihovega spreminjanja skozi leto. Venezuela se tako skupaj z ostalimi državami v regiji sooča z zaskrbljujočo rastjo povprečnih najnižjih izmerjenih temparatur, ki so se od 70. let prejšnjega stoletja dvignile za 3.2 °C. Istočasno so povprečne količine izmerjenih padavin v enem letu v različnih regijah države upadle za okoli 5 do 30 odstotkov.

Venezuela se iz teh in drugih razlogov ter globoke zavezanosti zaščiti človeškega ter ostega življenja na tem svetu močno zaveda potrebe po spremembah v našem odnosu do okolja tako na lokalnem kot na globalnem nivoju. Znotraj države je tako venezuelska vlada podprla različne okoljsko naravnane projekte, med njimi velja omeniti socialno misijo »Drevo« (Arbol v španščini), ki spodbuja pogozdovanje ter spremembo praks, ki se opirajo na prekomerno izkoriščanje naravnih virov ter projekt zamenjave energetsko neučinkovitih žarnic za varčne na celotnem ozemlju, s čemer je Venezueli uspelo zmanjšati porabo elektrike za več odstotkov.venezuela

V mednarodnem okolju pa se Venezuela prizadeva, da bi venomer in v različnih mednarodnih institucijah spodbujala razpravo ter konkretne zaveze k spremembam za zaščito okolja. Pri tem se opira tudi na svoje prepričanje, da je nujno potrebno spremeniti trenutni model razvoja na globalni ravni, ki ni trajnostno naravnan in dolgoročno vzdržen.

Objavljeno v reviji Levstikova pot, november 2014