bolnisnicaKo se v letu 2014 spominjamo na dogodke iz prve svetovne vojne, od nje je minilo že sto let, moramo še posebno pozornost nameniti bolnišnici Rdečega križa, ki je v letih 1914 do 1916 delovala v Litiji. V njej so se zdravili ranjeni vojaki iz soške fronte, poleg Slovencev so bili med njimi tudi Bolgari, Bosanci, Čehi, Hrvati, Madžari, Romuni, Slovaki in še vojaki raznih drugih narodnosti.

(ime slike: bolnisnica.jpg) Podpis k sliki: Posneto pred objektom (stare) osnovne šole Litija, v kateri je bila bolnišnica Rdečega križa v Litiji.

Po odločitvi organizacije Rdečega križa za območje Kranjske, so bolnišnico s stotimi posteljami uredili v 4 učilnicah osnovne šole, v telovadnici sokolskega doma, 30 ranjenih vojakov pa je bilo nameščenih v gradu Ponoviče.

Preurejeni prostori so se čez noč spremenili v prijazne bolniške sobe. Opremila jih je podružnica Rdečega križa Litija za okraj Litija v sodelovanju z grofico gradu Ponoviče (vir Ilustracijski glasnik 29. 10. 1914, letnik 1, številka 9).

V začetku avgusta so bile vse predpriprave za sprejem ranjencev končane. Transport ranjencev pa je prispel v Litijo 3. 10. 1914. Za prevoz iz železniške postaje so poskrbeli gasilci iz območja Litija in Šmartno ter prostovoljci Rdečega križa pod nadzorstvom zdravnika Ivana Premrova.

To je bilo obdobje, ki je zahtevalo neizmerno požrtvovalnost vseh ki so delali v bolnišnici med katerimi je vsekakor potrebno izpostaviti Terezijo Svetec kot upravnico bolnišnice, Ivana Premrova kot zdravnika, Ano Planinšek kot bolničarka (po vojni edino babico na širšem območju Litije kar 32 let) in Martino Štok, ki je sodelovala pri pripravi prehrane za ranjence.

Iz pisnih virov arhivskega gradiva je razvidno, da je podružnica Rdečega križa za Litijski okraj s pomočjo županovih uradov litijskega okraja naslovila prošnjo na širše občinstvo, da naj bi se za praznike spomnili ranjenih vojakov v bolnišnici. Odziv je bil daleč nad pričakovanjem. Z zadovoljstvom so v bolnišnici ugotovili, da je postala ta bolnišnica skupna stvar celotnega litijskega okraja (vir Slovenski narod, 10. 04. 1915).

Iz tega sledi, da smo že takrat spoznali, kaj pomeni čut odgovornosti do sočloveka, ki je v stiski in nujno potreben pomoči. To je solidarnost »Tebi v pomoč, človek«. Naj nas ta oblika odgovornosti do sočloveka krasi in bogati tudi v bodoče.

V petek 7. novembra 2014 so svečano odkrili spominsko ploščo v spomin na bolnišnico Rdečega križa v Litiji v času prve svetovne vojne. Spominsko ploščo stoji na stari sodniji, Cesta Komandanta Staneta 2 v Litiji. Ta dogodek so obogatili s krajšim kulturnim programom, vabljeni pa ste, da si ploščo ob priložnosti tudi ogledate.

Karlo Lemut

Objavljeno v reviji Levstikova pot, november 2014