2016-10-14-08-15-21Ponatis Levstikovega Popotovanja od Litije do Čateža ni naključje. Prav v tem času se v Sloveniji borimo za slovensko kulturno samostojnost in suverenost slovenskega jezika, zato naj bo ta knjiga popotovanje v preteklost, sedanjost in prihodnost. S knjigo želimo vas bralce seznaniti z vsebino Levstikovega literarnega programa, s pomenom njegovega delovanja in v vas vzbuditi slovensko zavest in vas nenazadnje pritegniti k sodelovanju pri urejanju Levstikove poti od Litije do Čateža.

Z nakupom te knjige ste dali svoj prispevek k urejanju peš poti od Litije do Čateža, odkrivanju in raziskovanju skoraj že pozabljenih ljudskih navad in običajev (martinovanje, ličkanje koruze, sušenje sadja, .. .), izdajateljski dejavnosti Levstikovih del in še bi lahko našteval.

Projekt Levstikova pot je začel delovati leta 1987 in pri začetnih akcijah nas je sodelovalo deset mladih. Kasneje so za Levstikovo pot pokazali zanimanje mnogi posamezniki, zasebniki in delovne organizacije.

Zato bi se tudi na tem {mestu rad zahvalil dr. Matjažu Kmeclu za vso strokovno pomoč pri delu. Generalno pokroviteljstvo je prevzela Elma iz Čateža, ogromno denarja so prispevali Kovina iz Šmartnega pri Litiji, potem so še Gostinsko podjetje Litija, Kmetijska zadruga Gabrovka Dole – obrat Dolka, Aleš in Peter Gospeti iz Litije, Zlatko Mrhar iz Čateža, Biro-servis Breznikar iz Šmartnega, ZKO Litija, več tisoč učencev predvsem iz Zagorja, Trbovelj, Trebnjega in Grosupljega ter Zlatko Krnc iz Kresnic, ki je organiziral slikarsko kolonijo Arhitekturna dediščina Levstikove poti od Litije do Čateža.

In brez hvalisanja moram zapisati, da nam je uspelo najti skupen interes med kulturo ter združenim delom in zasebniki. In ko boste prebrali to knjigo, se vsaj enkrat podajte po tej kulturno-zgodovinski in turistični Levstikovi poti. Tudi to bo vaš prispevek.

Hvala vsem!

Rudi Bregar