2016-10-14-08-15-08Leta 1988 smo izdali posebno brošurico za pohodnike, kjer smo jim predstavili Levstikovo pot, objavljen pa je bil tudi uvodnik, ki ga je pripravila Joži Jamšek, ki je avtorica tedanje celostne podobe Levstikove poti. Njeno besedilo si lahko preberete v nadaljevanju.

Levstikova osebnost je združevala v sebi mnoge nasprotujoče si lastnosti, veliko bistrost in odločnost pa tudi trmoglavost, politično preudarnost, nezmožnost taktičnega presojanja, velike sposobnosti za različna slovstvena, socialna in kulturna dejanja, obenem pa tudi nezmožnost vzuajati na istem območju dalj časa. Te lastnosti so ga usposobile, da je postal v šestdesetih letih najizrazitejši predstavnik mlajših Slovencev v boju zoper konservativna politična načela in prakso starejših. Zakrivile pa so tudi, da se je v tem boju tragično izčrpal in zlomil.

Potovanje od Litije do Čateža je izšlo leta 1858 v Slovenskem glasniku, zasnovano po vzoru razsvetljenskih in poznejših romantičnih popotnih opisov. Levstik popiše kratko pot, ki jo je prehodil s prijateljem od Litije prek dolenjskih gozdov in vinogradov do Čateža. V prvem delu živahno popiše pot, ljudi, ki sta jih srečevala, starko Taro in kmeta Bojca, kako modrujejo ob vinu, manj pa se ustavi ob pokrajinskih lepotah poti niti se lirsko ne razživi ob njenih estetskih značilnostih. V sredi potopisa se razgovori o ostankih ljudskega slovstva, o piscih samoukih, nato preide v esejistično razpravo o nalogah, zvrsteh in slogu slovenskega slovstva. O tem delu običajno govorimo kot o Levstikovem slovstvenem programu. Glavne Levstikove zahteve so: pisatelj naj v ljudskem jeziku prikazuje življenje ljudstva, da bo v knjigi videlo svojo podobo kor v ogledalu; bolj od lirike sta važna pripovedništvo in dramatika, pisatelj naj ne popisuje zunanjih podrobnosti na ljudeh in v okolju, ampak človekove značaje in dejanja. Levstikov “l’. pomen sega čez ozke meje slovswa, saj je pomembno posegal v vsa področja narodnega življenja v politiko, socialno in moralno miselnost, organiziranje narodnih, kulturnih, gledaliških in celo telovadnih društev.

Joži Jamšek