cerin

Aleš Čerin je bil leta 2006 na Listi Zorana Jankovića izvoljen v Mestni svet Mestne občine Ljubljana in bil nato imenovan za podžupana. Decembra 2011 ga je župan Mestne občine Ljubljane Zoran Janković imenoval za začasnega župana, saj je slednjemu s potrditvijo poslanskega mandata avtomatično prenehal županski mandat. Danes opravlja funkcijo nepoklicnega podžupana Mestne občine Ljubljana.

Ljubljana se je v zadnjem desetletju zelo spremenila. Kako vam je vse to uspelo?

To je predvsem zasluga velike mestne družine, kakor pravimo vsem sodelavkam in sodelavcem mestne uprave ter naših javnih podjetij in zavodov, z županom Zoranom Jankovićem na čelu. Skupaj nas je več kot 12.000 in vsi delamo in živimo v dobrobit naših meščank in meščanov. Pri vsakem projektu imamo v mislih kakovost življenja, občanke in občani to čutijo, vidijo, kako se je Ljubljana v zadnjem desetletju spremenila. Iz zaspane lepotice se je prelevila v sodobno mesto po meri človeka, ki spoštuje svojo zgodovino in oboje uspešno združuje.

Zelena prestolnica Evrope! To je samo eden od mnogih dosežkov ekipe, ki vodi Mestno občino Ljubljana zadnjih deset let. Kaj vam pomeni ta naslov?

Na naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 smo izredno ponosni. To je največja nagrada, ki jo mesto lahko prejme, in dokazuje, da vedno zmaguje uigrani tim z dobrim vodjem.

Zelena prestolnica Evrope je najvišji naziv Evropske komisije s področja trajnostnega razvoja mest in Evropska komisija je ob podelitvi naziva poudarila, da smo v Ljubljani naredili največ sprememb v kakovosti življenja v najkrajšem času.

Za Ljubljano ima ta naziv izjemen pomen, saj nas uvršča na evropski in svetovni zemljevid trajnostnih mest, hkrati pa smo edino mesto v osrednji in jugovzhodni Evropi, ki je prejelo ta prestižni naziv. Naziv pomeni potrditev našega dosedanjega dela, ja pa tudi spodbuda in obveza za vse nadaljnje projekte, cilje in vizije, ki jih snujemo. Na prejeti lovoriki zagotovo ne bomo počivali, ampak se še bolj zavzeto lotili dela.

Nekaj po vašem mnenju ključnih dosežkov v Ljubljani. Mnogi namreč odmevajo tudi v tujini.

Teh dosežkov je ogromno, v zadnjem desetletju smo namreč izpeljali več kot 1.700 projektov in prav vsak izmed njih pomeni delček v mozaiku neverjetne preobrazbe našega mesta. Velja izpostaviti ekološko cono v središču mesta, območje, ki je namenjeno le pešcem in kolesarjem. Središče Ljubljane je potem, ko smo iz njega umaknili avtomobile, zaživelo na povsem drug način. Zdaj je to prostor druženja, sprostitve, zabave in kulture, na katerem živahen utrip vseskozi dopolnjujejo različne prireditve na ulicah in trgih.

Preureditev osrednjega dela Slovenske ceste, nekdaj glavne prometne žile skozi mesto, je dalo mestu novi utrip. Veliko pozornosti namenjamo tudi javnemu prevozu, vozni park Ljubljanskega potniškega prometa nenehno posodabljamo z novimi, okolju prijaznimi vozili ter s širjenjem ponudbe. Izjemno popularnim električnim vozilom Kavalir, ki brezplačno vozijo po mestnem središču, smo pred kratkim dodali še električni vlakec Urban ter EURBANE, električna vozila, s katerimi nadgrajujemo storitev Prevoz na klic.

Tudi na področju ravnanja z odpadki smo izpeljali vrsto projektov: odprli smo RCERO Ljubljana, regijski center za ravnanje z odpadki, največji kohezijski projekt s področja okolja v Sloveniji; postali smo evropska prestolnica z največjim deležem ločeno zbranih odpadkov, hkrati pa tudi prva prestolnica v Evropi, ki je vključena v mrežo Zero Waste. Teh projektov je še ogromno – od infrastrukturnih, športnih, kulturnih, družabnih … Zato je najbolje, da se vsak sam prepriča, kaj vse Ljubljana nudi.

Prihodnost Ljubljane. Kako jo vidite?

Ljubljana se bo tudi v bodoče razvijala po načelih trajnostnega razvoja, v katerem se skrb za naše okolje na vseh ravneh prepleta z vsakodnevnim urbanim življenjem. Če ne drugega, smo to dolžni našim potomcem, ki si – prav tako kot mi – zaslužijo živeti v čistem, urejenem in zdravem okolju. V zadnjem desetletju smo naše mesto uvrstili na mnoge evropske in svetovne zemljevide; postali smo zgled drugim mestom, s katerimi delimo primere dobrih praks ter se učimo in tako rastemo. V prihodnje bomo le še nadgrajevali našo pot in zagotavljali kakovostno življenje vseh naših meščank in meščanov v lepem, urejenem, zelenem, čistem in varnem mestu.

MOL je bil častni pokrovitelj tudi ob jubilejnem 25. popotovanju po Levstikovi poti. Se torej Ljubljana na nek način vključuje tudi v druge projekte po Sloveniji?

V Ljubljani smo vedno odprti za sodelovanje, zato na projekte nikoli ne gledamo po regionalnem ključu, ampak podpiramo in sodelujemo pri vseh tistih, ki so dobro zastavljeni in ki so namenjeni ljudem. Z veseljem smo podprli Popotovanje po Levstikovi poti, saj ob spoštovanju naše zgodovine in slovenskega jezika promovira zdrav, športen način življenja ter druženje ljudi od blizu in daleč.

V osamosvojitvenem letu 1991 smo ob Levstikovem pohodu izdali knjigo in v kolofonu zapisali, da jo posvečamo prizadevanjem za kulturno in jezikovno samoohranitev Slovencev? Smo na pravi poti? Dovolj skrbimo za slovenski jezik, kajti vsak narod ne glede velikost mora negovati svoj jezik?

Spoštovanje lastnega jezika je osnova, ki ne more biti odvisna od velikosti posameznega naroda. Slovenski jezik je del naše kulturne, nacionalne in zgodovinske identitete in kot takega ga moramo spoštovati, negovati in ga ohranjati. Mislim, da smo na dobri poti, je pa to zagotovo zahtevna in nikoli končana naloga, saj moramo spoštljiv odnos do jezika in občutek ponosa ob njegovi uporabi prenesti tudi na generacije, ki prihajajo.

Vaše sporočilo pohodnikom, ki že 30 let premagujejo pot med Litijo in Čatežem?

Drage pohodnice in pohodniki! Čestitke vsem, ki premagate 22 kilometrov dolgo pot! Zdrav športni duh je osnova za zadovoljno, zdravo in uspešno življenje tudi na drugih področjih. Če dodamo še vztrajnost, ki je pohodnikom zagotovo ne manjka, pa imamo popoln recept za izpopolnjeno in srečno življenje od malih nog pa vse do visoke starosti.

Popotovanje od Litije do Čateža je težko opisati izvirneje, kot se bere Levstikovo. Treba ga je doživeti, biti v naravi s pohodniki in domačini. Govorim o svojih vtisih, saj sem se udeležil večine dosedanjih popotovanj.

 

(november 2016)