Ivan Šašelj
Za objavo pripravil Brane Praznik

saselj_ivan_feliks
Ivan Šašelj

Ivan Šašelj je bil več kot dve desetletji kot upokojeni župnik pomočnik tedanjemu župniku v Šentlovrencu in je pogosto hodil tudi v Čatež, bodisi maševat ali zbirat etnografske in druge podatke. Veliko je pisal v tedanje nabožne časopise, pa tudi drugam, kjer so za njegove članke namenili kakšen dinar ali darilo za cerkvene potrebe. Tako je pisal tudi v Amerikanski Slovenec. V časopisu je leta 1938 v treh nadaljevanjih opisal več stoletne pripovedi o božjepotnem Zaplazu, ki je še danes zelo obiskan in na nek način sestavni del Levstikove poti od Litije do Čateža.

“Slovenski svet ti si krasan,
ti poln nebeške si lepote.”

Pravijo, da se je ozrl bog pri stvarjenju sveta s posebno prijaznim očesom na kraje, kjer prebivamo Slovenci. Vsaj je res menda ni na svetu dežele, kjer bi Bog posejal toluko naravnih lepot in krasot, kakor v naši deželi, pa tako zanimivi Sloveniji. Ozrimo Se na naše gorske vrhove in velikane na Gorenjskem! Pripovedujejo, da tudi v Švici in na Tirolskem ni lepših krajev. In pa naš Bled z jezerom in njegovim otokom! V resnici kinč (kras) nebeški ! Kaj pa naša pokrajina gradov, Dolenjska, posebno v novomeški okolici in ob Krki, ki se imenuje po pravici “dolina gradov”! Toda vse te naravne  lepote in krasote, s katerimi nas je Bog tako dobrohotno obdaril, pa prekosi dejstvo, da je na vsem svetu ni dežele in pokrajine, kar priznavajo posebno tujci, ki potujejo po naših krajih, kjer bi bilo toliko cerkva kakor ravno v naših krajih. Poglejte te  griče, naše gore, pa tudi najvišje vrhove, kaj zapazite na njih? Cerkve. Poglej, Kum najvišjo goro na Dolenjskem! Naši predniki, stari Slovenci, so sezidali na njem celo dve cerkvi, sv. Jošta in sv. Neže. Pred več leti sem bral v nekem časopisu, kaj narede različni narodi najprvo, ko se naselijo v kakem tujem kraju. Pa je bilo reke za Slovence, da postavijo najprvo cerkev in potem šele se brigajo za druge stvari.

Celoten prispevek bo objavljen v reviji Levstikova pot, ki izide 12. novembra 2016.