001Tako so Slovenske novice na dan jubilejnega popotovanja naslovile celostranski prispevek. Nekdo od domačinov je želel prek rumenega tiska za vsako ceno pokvariti vzdušje na jubilejnem 30. popotovanju po Levstikovi poti, zato so v soboto, 12. novembra 2016, rumene Slovenske novice posvetile celo stran domnevnemu izsiljevanju organizatorja popotovanja domačinov ob poti, ki na dan prireditve na posameznih točkah ob Levstikovi poti med Litijo in Čatežem prodajajo hrano in pijačo.

Zato bi radi prebivalcem občin Litija, Šmartno pri Litiji in Trebnje in vsem udeležencem popotovanja po Levstikovi poti, kjer imajo zdaj mnogi deljene občutke, pojasnili samo nekatere zadeve.

Res hvala za žaljiv naslov »Izsiljuje klobasarje na Levstikovi poti?«. Tako so okarektirizirani domačini med Litijo in Čatežem, ki vsako leto na množičnem popotovanju prijazno pričakajo pohodnike iz vse Slovenije in tujine. Vsega smo že vajeni in tudi to nas ne gane preveč!

Na pisanje nima smisla odgovarjati, vendar pa vseeno nekaj pojasnil, da si boste ustvarili svoje mnenje o izsiljevanju!

Letošnjega oktobra so dobili dosedanji ponudniki hrane in pijače na pohodu pismo z naslednjo vsebino (ključni del vsebine):

Spoštovani! 

Pred nami je jubilejno, 30. mednarodno popotovanje po Levstikovi poti. Tokrat bo v soboto, 12. novembra 2016. Vsako leto vas povabimo k sodelovanju, da bi udeležencem prireditve ponudili na svojih domačijah ali ob zidanicah pijačo in hrano. Tako bomo storili tudi letos, čeprav je ob tem le nekaj malenkostnih novosti. Odkrito: želimo si vašega sodelovanja na jubilejni prireditvi. 

V minulih letih smo pri ponudnikih ob poti zbirali fiksne zneske za socialno ogrožene otroke v Podružnični šoli s prilagojenim programom v Litiji, tokrat smo se odločili, da poskusimo malce drugače s pravičnejšo porazdelitvijo tako, da bo vsak ponudnik prispeval po 5 odstotkov od bruto zbranega denarja od prodaje na prireditvi. Gre za pošten odnos in upamo, da nas ponudniki ob poti ne boste razočarali s trditvami, da niste prodali ničesar. Tako boste denimo ob prometu 100 €, prispevali 5 €, ob 500 € bo 25 €… 

V prilogi vam pošiljamo obrazec, ki ga izpolnite in pošljite na naš naslov najkasneje do 30. septembra 2016. Izpolnite ga čim bolj podrobno, saj bomo vašo predstavitev objavili v reviji Levstikova pot. Hkrati pa bo poslani obrazec pomenil tudi potrditev, da boste sodelovali pri izvedbi jubilejne prireditve.

Na podlagi tega pisma smo prejeli prijave za sodelovanje od vseh ponudnikov, ki so navedeni tudi na naslovu http://levstik.si/?p=1780. Seznam ponudnikov smo objavili brezplačno na spletnih straneh in na petih straneh v reviji Levstikova pot skupaj s fotografijami in predstavitvijo.

Saj niso krive Slovenske novice, oni pač napišejo, da se prodajajo. Bolj boli dejstvo, da je to storil eden izmed predstavljenih ponudnikov hrane in pijače (samo oni so prejeli osebno naslovljeno povabilo k sodelovanju), ki mu je zgolj do polnjenja žepov, niti evra pa ne bi od tega prispeval za socialno ogrožene otroke v Osnovni šoli Litija, Podružnici s prilagojenim programom, ko smo tudi v preteklih letih s tako zbranimi sredstvi vsem otrokom pomagali zagotoviti udeležbo v šoli v naravi. Šola se je vsem donatorjem vsako leto zahvalila, v zahvalo je tudi vabila na sprejem in obisk šole in učencev. Zavod Levstikova pot je nakazal do zadnjega centa vsa tako zbrana sredstva na račun litijske osnovne šole (torej je zavod nosil vse stroške organizacije, provizij…).

Vse ponudnike poznamo do potankosti in če izločimo vse, ki morda res niso imeli vseh papirjev za svoje delo in vseh tistih, ki so morda že v preteklosti komplicirali pri tem, bi lahko zelo hitro prišli do tistega, ki je hotel prek medijev očrniti popotovanje po Levstikovi poti in osebna imena, ki jih omenjajo. Vendar je škoda, da bi jih omenjali z imenom, ker si tega preprosto ne zaslužijo! So pa na sobotni prireditvi brez sramu gledali v oči organizatorjem in pohodnikom. Morda le to o njihovi moralni odgovornosti in sočutju do revnih, da poskušajo z vsemi sredstvi prek medijev blatiti domačine in svoje sosede tako, da ste zdaj vsi ponudniki ob poti poimenovani z žaljivim izrazom klobasarji!

V imenu otrok, ki so bili deležni dosedanje pomoči tudi od domačinov ob Levstikovi poti, se iskreno zahvaljujemo za nestrpen odnos in žal nam je, da zaradi tega ne bo več kakšne solze manj pri revnih in tudi lačnih otrocih!

In verjetno bistveno vprašanje, koliko je bilo tega denarja. Da ne bomo brskali za nazaj, poglejmo samo za leti 2014 in 2015. V letu 2014 so domačini ob poti prispevali 900 € in denar je bil litijski šoli nakazan 19. 11. 2014. Tega leta smo zbirali denar tudi prek SMS donacij.

Leta 2015 pa je bilo tako zbranih 710 € in denar je bil nakazan šoli v celoti 11. decembra 2015. Za lansko leto omenimo tudi dobrodelno zbiranje sredstev za Jona na Jelši v organizaciji PGD Kostrevnica, za katerega je prek ZPM Ljubljana tudi Zavod Levstikova pot prispeval 300 € in so tako ob tej priložnosti za operacijo in kasnejše okrevanje skupaj z organizatorji akcije in pohodniki zagotovili delček pomoči v znesku prek 5.000 €.

Omenimo lahko tudi objavo brezplačnih oglasov v reviji Levstikova pot ob zbiranju sredstev ob požaru stanovanj v Trebnjem in še bi lahko naštevali.

Vsa napaka Zavoda Levstikova pot kot organizatorja popotovanj po Levstikovi poti je v tem, da je želel pomagati revnim otrokom, saj od prodajalcev ob poti nismo zahtevali nobenega plačila, čeprav bi bilo morda celo logično, da bi tudi ti domačini prispevali del sredstev k organizaciji tako velike prireditve. Ne, nismo tega pričakovali ali zahtevali od njih. Pričakovali pa smo, da bi lahko tudi letos pomagali otrokom.

Zelo pomembno je tudi dejstvo, da nismo operirali z gotovino in da za vsa ta sredstva obstaja verodostojna finančna dokumentacija!

Zaradi tega dogodka se Zavod Levstikova pot umika od dobrodelnosti, tisti domačini, ki pa želijo vseeno pokloniti delež prometa od sobotne prodaje na 30. popotovanju po Levstikovi poti, pa lahko svoj prispevek nakažejo na bančni račun Osnovne šole Litija, številka SI56 0126 0603 0660 867. Otroci bodo zelo veseli! Nekatere pa lahko peče vest! Vsaj do naslednjega pohoda.

Zavod Levstikova pot