00230. popotovanje po Levstikove poti. Hvala Levstikovim občinam in županom: Alojziju Kastelicu, Rajku Meserku in Franciju Rokavcu. Za tridesetletno delo so se mi zahvalili vsak s svojim priznanjem. Občinsko priznanje občine Šmartno pri Litiji sem prejel na prireditvi ob občinskem prazniku (menda je to sploh prvo priznanje, ki ga je v svoji zgodovini podelila občina!), litijskega in trebanjskega pa na cilju na Čatežu. Dragi prijatelji, dragi sodelavci, dragi pohodniki! To so tudi vaša priznanja!

Rudi Bregar