marjan-janezic
Foto: Marjan Janežič

Občina Šmartno pri Litiji se nahaja v zahodnem delu Posavskega hribovja, ki se s svojim južnim delom naslanja na Dolenjsko podolje. Ustanovljena je bila leta 2002, z razdružitvijo občine Litija. Na 94,9 km2 površine in v 55 naseljih prebiva 5500 prebivalcev.

Občinsko središče, Šmartno pri Litiji (252 m.n.v.), leži v manjši kotlini, 3 km jugovzhodno od Litije, ob sotočju potokov Reka, Črni in Kostrevniški potok. Staro jedro Šmartna se je razvilo na trgu okoli čudovite neogotske cerkve sv. Martina, ki so jo gradili med leti 1899 in 1901. Med zanimivejše zgradbe sodijo še Kulturni dom Šmartno (nekdanji Sokolski dom) in najstarejša hiša v Šmartnem (kaplanija iz leta 1580), kjer je bila v 17. stoletju grafična in slikarska delavnica Mollerey.

Do prihoda Južne železnice v Litijo, je bilo Šmartno močno upravno, župnijsko in šolsko središče z razvito obrtno dejavnostjo (železarstvo, fužinarstvo, trgovina, usnjarstvo, čevljarstvo, kovaštvo), danes prevladuje kovinarska dejavnost in različne storitve. Z leti je Šmartno postalo kulturno in športno središče občine z bogato in dolgoletno društveno dejavnostjo. Z obvoznico je kraj dobil novo podobo.

Občina svoj praznik praznuje na god sv. Martina, ko se v Šmartnem zvrsti kar nekaj tradicionalnih dogodkov (Martinov sejem, razstava izdelkov šmarskih vezilj, fotografska razstava po javnem natečaju, Krst mošta).

V Šmartnem se križajo prometne poti proti Dolenjski, Ljubljanski kotlini in Zasavju.

V smeri proti Dolenjski se vrh vzpetine odpre čudovit pogled na grad Bogenšperk, prvič omenjen leta 1533. V letih 1672-1692 je v njem bival slovenski polihistor Janez Vajkard Valvasor in v tem času ustanovil bakroreznico in tiskarno ter ustvaril svoje najpomembnejše delo, Slavo vojvodine Kranjske. Danes je v gradu več obnovljenih muzejskih zbirk, Valvasorjeva delovna soba in bakrotiskarna. V nekdanji Valvasorjevi knjižnici mladoporočenci sklepajo poroke, vse več obiskovalcev pa grad obišče predvsem zaradi njegove čudovite okolice z lepo urejenim grajskim parkom in trim stezo ter tradicionalnih prireditev (Valvasorjevi mednarodni grafični dnevi, družinski popoldnevi ter koncerti domačih in gostujočih ansamblov, Noč čarovnic idr.).

Na stičišču Posavskega hribovja in dolenjskega gričevja stoji mogočna Primskova gora z ostanki obrambnega tabora iz časa turških vpadov, sredi katerega stoji cerkev sv. Marije Magdalene s 600 let staro lipo. V kraju je deloval zdravilec in čudodelnik Jurij Humar (1819-1890), po katerem so domačini poimenovali tudi svojo pohodno pot. Mnogi verjamejo, da je v cerkvi in njeni okolici čutiti močne energijske tokove, tako kakor na Javorski energijski poti in pri kapelici na Lichtenbergu pod gradom Bogenšperk.

Hribovito območje občine je tako prežeto s pozitivnimi energijami, ki jih obiskovalci začutijo preko srečanj s pristnimi, gostoljubnimi domačini, domačo kulinariko, dediščino in neokrnjeno naravo, ki nudi obilico možnosti za rekreacijo in nabiranje gozdnih sadežev.

V Šmartno pri Litiji se je vredno odpraviti na izlet peš, s kolesom ali konjem saj je doživetje narave tako še večje. Številni vzponi so vredni truda, ker je vedno poplačan s čudovitimi razgledi. Utrujenost bo kmalu pozabljena, nepozabni trenutki pa vas bodo kmalu spet pripeljali nazaj…

DOBRODOŠLI V ŠMARTNEM PRI LITIJI!