Podjetje je boter:
češnja brusniška hrustavka
jablana zlata parmena
jablana boskopski kosmač
jablana dolenjska voščenka

ŠTIRIDESETLETNA TRADICIJA V IZDELOVANJU INDUSTRIJSKIH ARMATUR ZA POTREBE VODOVODNIH IN SISTEMOV

1S štiridesetletno tradicijo proizvodnje industrijskih armatur je podjetje IMP Armature d.o.o. iz Ivančne Gorice na Dolenjskem, eno najuspešnejših podjetij na tem področju v Sloveniji. Njihovi izdelki se uporabljajo pri gradnji vodovodne infrastrukture, v ogrevalni in protipožarni tehniki ter v nekaterih industrijskih aplikacijah.

Podjetje s svojo lastno proizvodnjo industrijskih armatur in vseh tesnilnih elementov, ki so bistveni del vsake armature, zagotavlja visoko EU kakovost svojih proizvodov in tako kljub recesiji v zadnjih letih beleži porast prometa na letni ravni.

IMP Armature ponujajo šest skupin proizvodov, in sicer različne tipe zapornih loput, lovilcev nesnage, nepovratnih loput in ventilov, mehko tesnečih klinastih zasunov, navrtnih zasunov ter različne tipe nadzemnih in podzemnih hidrantov. 

311S svojim lastnim razvojnim oddelkom zagotavljajo neprestane izboljšave obstoječih armatur in razvoj novih na podlagi specifičnih potreb trgov in kupcev. Nadalje si sledijo izdelava livarskih orodij za livarne, ki so njihovi dobavitelji, mehanska obdelava, izdelava tesnilnih elementov v lastni gumarni, peskanje, prašno ali mokro lakiranje, montaža, 100% testiranje armatur, ter na koncu še pakiranje in odprema industrijskih armatur. Podjetje zagotavlja tudi vse poprodajne aktivnosti, kot so servisiranje in vzdrževanje.

Glavni cilji podjetja IMP Armature so zagotoviti visoko EU kakovost izdelkov in vedno v dialogu s kupcem najti optimalno rešitev za njihove specifične potrebe. S kupcem tako vedno skušajo graditi partnerski odnos. Ena od glavnih prednosti podjetja je tudi prilagodljivost, saj s celo vrsto proizvodov dokazuje, da je sposobno prisluhniti, se pogovarjati in ponuditi različne rešitve za potrebe zelo različnih trgov.

V letu 2011 je bila postavljena nova lakirnica, kjer se za zaščito izdelkov uporabljajo samo barve na vodni osnovi. S tem je podjetje IMP Armature zagotovilo ekološko čisto proizvodnjo brez škodljivih emisij v okolico ter potrdilo svojo zavezo in poslovno politiko ekološke naravnanosti.2

S preko 70% izvozom na svetovne trge v preteklih letih, podjetje vedno znova potrjuje svoj slogan MI usmerjamo tokove SKUPAJ Z VAMI, saj že vrsto let sodeluje z zelo poznanimi večjimi in manjšimi svetovnimi imeni na področju izdelave in prodaje industrijskih armatur.

Kontaktni podatki podjetja:

imp-logo-naslovnicaIMP Armature d.o.o.
Ljubljanska cesta 43
SI-1295 Ivančna Gorica

tel. +386 1 7887 304
faks +386 1 7887 328
www.imp-ta.si