006Objavljamo dosedanje donatorje na Levstikova pot za socialno ogrožene otroke v Podružnični šoli s prilagojenim programom v OŠ Litija:
Ivan Vidgaj, Poljane
Rudi Fink, Sevno
PGD Šmartno pri Litiji
Vinko Merzel, Razbore
Darja in Milan Resnik, Moravče

– Eko kmetija Vodnjov, Zagrič,
Jože Zadražnik, Vinji Vrh.

v skupnem znesku 171 €.

Nekateri so donacijo še obljubili. Nakažete jo lahko na račun OŠ Litija, številka SI56 0126 0603 0660 867.

Seznam vseh, ki so na pohodu prodajali…

Stanje: 24. november 2016.

Hvala vsem!

Zavod Levstikova pot