Spoštovani Rudi!

Izjemno nas je razveselilo, da je bilo tvoje dolgoletno prizadevanje ob Levstikovi poti prepoznano in nagrajeno na najvišjem državnem nivoju.

Ob vsem je nedvomno treba poudariti, da to ni tvoj edini »veliki« projekt, s katerim ljudi, skupnosti povezuješ in jim širiš obzorje, je pa gotovo najbolj žareč in priljubljen.

Skupaj z zaposlenimi Knjižnice Litija smo izjemno veseli prepoznanja tvojega uspeha in podeljene nagrade.

Iskreno ti čestitamo in želimo porajanja novih motivacij za srčno delovanje z ljudmi in za ljudi.

Knjižnica Litija

(Hvala Knjižnici Litija za tako lepo čestitko! Cenim tudi vaš prispevek k razvoju Levstikove poti! Rudi)