***********************

POSEBNO OPOZORILO (stanje 4. november 2021): Zaradi epidemiološke situacije so za letošnjo prireditev sprejeti številni dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, ki pa bodo odvisni od epidemiološkega stanja v državi in ukrepov, ki bodo veljali v tistem času. Trenutni ukrepi so naslednji:

  • Za udeležbo na prireditvi morate v skladu s slovenskimi ukrepi imeti izpolnjen PCT pogoj. Javna pravila o tem so vam poznana. O tem boste s pisnim obvestilom seznanjeni tudi na štartu pohoda. Ob prijavi na startu v Litiji ali Šmartnem pri Litiji morate pokazati PCT potrdilo.
  • Če boste z rediteljem na prijavnem mestu imeli kontakt oziroma bo med njim in vami manj kot poldrugi meter, ste si dolžni namestiti masko. Povsem enako pravilo velja tudi na vseh točkah, kjer domačini ponujajo hrano in pijačo.
  • Bodite pozorni, da imate čim manj kontaktov z drugimi udeleženci oziroma ohranjajte ustrezno medsebojno razdaljo.
  • Pri vstopu na avtobus za povratek s cilja na Čatežu boste morali imeti izpolnjen PCT pogoj.
  • Za prevoz z avtobusom so obvezne maske.
  • Pogoj izpolnjevanja PCT pogojev velja tudi za vse tiste posameznike, ki se boste izognili prijavnemu mestu in se boste kljub temu odpravili na prireditveni prostor, ki je naveden v razpisu in predstavlja pot po skupni, severni in južni trasi, ste dolžni izpolnjevati pogoj PCT. Na 33 km dolgem prireditvenem prostoru smo pridobili vsa ustrezna dovoljenja, zato enaki pogoji veljajo tudi za vse tiste posameznike, ki bi se pridružili na prireditvenem prostoru kjer koli med potjo med Litijo in Čatežem ali bi se po naključju znašli na prireditvenem prostoru.
  • Za ponudnike oziroma domačine ob poti priporočamo, da na prireditvi v največji meri poskušajo zagotoviti medsebojno razdaljo 2 metrov in maske za tiste, ki bodo postregli pohodnike.

Za vse, ki vas zanima, kaj pomeni izpolnjevanje PCT pogojev za udeležbo na Levstikovem pohodu. Posebej poudarjamo, da to zahteva država in ne Zavod Levstikova pot. Prepričani smo, da boste to spoštovali, naša naloga pa je zgolj, da vas na to spomnimo in prosimo, da na prireditvi poskrbite za svoje zdravje in zdravje sopohodnikov. Nič nemogočega ne prosimo. Mi vas samo obveščamo, odgovornost glede izpolnjevanja PCT pogojev pa je na strani pohodnikov. Mi se ne bomo igrali policistov in inšpektorjem in upamo, da vam je to sporočilo zdaj bolj jasno. Hvala vam! Zavod Levstikova pot

Datumsobota, 13. november 2021

Start in registracija udeležencev: med 6. in 9. uro v Litiji na Valvasorjevem trgu v starem mestnem jedru ali ob Kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji (pribl. 1,5 km iz Litije). Registracija je obvezna! Registrirate se lahko cel dan, po zaprtju starta tudi na cilju na Čatežu pred vstopom na avtobus za vrnitev.

Prispevek za posameznike znaša 7,00 € in vključuje tudi dnevnik Levstikove poti, revijo Bogastvo zdravcja in kozarec za vino.

Vozovnico za vrnitev s posebnim avtobusom lahko kupite samo ob registraciji na startu oziroma cilju pohoda. Skupni znesek je v tem primeru 11 €. Če bodo omejitve glede števila zasedenih sedežev, se bo cena prevoza ustrezno zvišala.

Registracije skupin: Skupina je zaključena družba v organizaciji planinskega društva ali druge pravne osebe. Skupine se registrirajo najmanj dva dni pred prireditvijo.

Promet: Med 5. in 10. uro bo na Trgu svobode, Valvasorjevem trgu, Jerebovi ulici in Levstikovi ulici v Litiji promet močno oviran. Za promet bo zaprt del Valvasorjevega trga in del Levstikove ulice. Vožnja avtobusov bo po navodilih organizatorja dovoljena po delu Valvasorjevega trga in po Jerebovi ulici.

Parkiranje na startu: Parkirišča za osebna vozila bodo pripravljena ob kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji. Za avtobuse poskrbi organizator samo v primeru, da se skupina predhodno registrira in registracijo pohodnikov poravna pred prireditvijo.

Med 5 in 10. uro bo Litijska cesta v Šmartnem pri Litiji zaprta za promet, na ostalih cestah na območju Litije in Šmartnega pri Litiji bo promet močo oviran. Vožnja avtobusov bo po navodilih organizatorja dovoljena skozi Litijo po Šmarski cesti in v Šmartnem po Litijski cesti. Na cilju popotovanja parkirnih mest za osebne avtomobile ne bo oziroma bo parkiranje zanje prepovedano.

Trasa poti: Litija (start in registracije) – Šmartno pri Litiji (prijave) – Slatna – Jelša – Liberga – Preska …
Severna pot: … – Grmade – Gobnik – Moravče – cilj na Čatežu (22 km).
Južna pot: … Ježni Vrh – Vinji Vrh – Poljane – Gradišče pri Primskovem – Sevno – Zagrič – Razbore – cilj na Čatežu (22 km).

Prvi žig prejmete ob registraciji na startu, na cilju na Čatežu, kjer bo postavljen info pult za urejanje administrativnih zadev (urejanje dnevnikov) in izročanje priznanj in značk, pa še žig za cilj.

V drugem delu pohoda prireditev poteka po dveh trasah kot doslej, v Preski nad Kostrevnico se ob oznakah sami odločite, po kateri poti boste nadaljevali. Obe trasi se zaključita na Čatežu, od koder bodo vozili posebni avtobusi nazaj v Litijo (skozi Šmartno pri Litiji) in naprej v Šentlovrenc.

Ob poti vas bodo postregli prijazni domačini na skoraj 20 točkah. Podrobnosti zaradi vpliva epidemioloških razmer bodo objavljene kasneje.

Nagrade: Vsak udeleženec ob registraciji prejme dnevnik za potrjevanje udeležb na pohodih (če ga že imate, ga prinesite s seboj na prireditev), kozarec Levstikove poti za vino in revijo Bogastvo zdravja. Na cilju jubilejniki prejmejo tudi priznanja in značke.

Za Razhodnjo, osrednjo prireditev, ki je bila običajno ob 13. uri na vaškem trgu na Čatežu v organizaciji Turističnega društva Čatež, podrobnosti še niso znane, ker bodo na letošnjo izvedbo v veliki meri vplivali tudi epidemiološki ukrepi, ki jih sprejema država.

Cilj prireditve je odprt do 16. ure na Čatežu.

Kako s cilja?: S cilja bodo po 11. uri organizirani avtobusni prevozi do železniške postaje v Litiji in naprej v Šentlovrenc. Avtobusni prevoz je zagotovljen izključno za registrirane udeležence prireditve. Registracijo lahko opravite tudi na cilju na Čatežu pred vstopom na avtobus za vrnitev.

Splošni pogoji: Hodite na lastno odgovornost ob normalno tekočem prometu na javnih cestah. Dolžni ste se pomikati po ustreznih prometnih površinah, ki so namenjene za hojo pešcev, če pa teh ni, pa ob desni strani vozišča v smeri gibanja. Ob zmanjšani vidljivosti morate imeti na vidnem mestu ustrezna odsevna telesa. Na prireditvi je prepovedano teči, ker prireditev ni tekmovalnega značaja. Za registrirane pohodnike bo zagotovljena zdravstvena služba. Registracije so obvezne, kjer boste prejeli poseben Dnevnik Levstikove poti, če ga še nimate iz prejšnjih let. Organizator poskrbi za varnost udeležencev, ki se bodo na prireditvi registrirali pri organizatorju.

Z udeležbo na prireditvi vsi udeleženci soglašajo, da so lahko predmet fotografiranja ali snemanja za javne in zasebne potrebe.

Na prireditvi je strogo prepovedano uporabljati drone!

Informacije prek elektronske pošte na naslov info@levstik.si ali na naslov Zavod Levstikova pot, Sevno 44, 1276 Primskovo.

Zavod Levstikova pot