Po potrebi bomo ta del opozoril sproti posodabljali oziroma dopolnjevali!

Stanje sprememb: 4. november 2021

Zaradi epidemiološke situacije so za letošnjo prireditev sprejeti številni dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, ki pa bodo odvisni od epidemiološkega stanja v državi in ukrepov, ki bodo veljali v tistem času. Trenutni ukrepi so naslednji:

  • Za udeležbo na prireditvi morate v skladu s slovenskimi ukrepi imeti izpolnjen PCT pogoj. Javna pravila o tem so vam poznana. O tem boste s pisnim obvestilom seznanjeni tudi na štartu pohoda. Ob prijavi na startu v Litiji ali Šmartnem pri Litiji morate pokazati PCT potrdilo.
  • Če boste z rediteljem na prijavnem mestu imeli kontakt oziroma bo med njim in vami manj kot poldrugi meter, ste si dolžni namestiti masko. Povsem enako pravilo velja tudi na vseh točkah, kjer domačini ponujajo hrano in pijačo.
  • Bodite pozorni, da imate čim manj kontaktov z drugimi udeleženci oziroma ohranjajte ustrezno medsebojno razdaljo.
  • Pri vstopu na avtobus za povratek s cilja na Čatežu boste morali imeti izpolnjen PCT pogoj.
  • Za prevoz z avtobusom so obvezne maske.
  • Pogoj izpolnjevanja PCT pogojev velja tudi za vse tiste posameznike, ki se boste izognili prijavnemu mestu in se boste kljub temu odpravili na prireditveni prostor, ki je naveden v razpisu in predstavlja pot po skupni, severni in južni trasi. Na 33 km dolgem prireditvenem prostoru smo pridobili vsa ustrezna dovoljenja, zato enaki pogoji veljajo tudi za vse tiste posameznike, ki bi se pridružili na prireditvenem prostoru kjer koli med potjo med Litijo in Čatežem ali bi se po naključju znašli na prireditvenem prostoru.
  • Za ponudnike oziroma domačine ob poti priporočamo, da na prireditvi v največji meri poskušajo zagotoviti medsebojno razdaljo 2 metrov in maske za tiste, ki bodo postregli pohodnike.

Za vsako neupoštevanje predpisov odgovarjate sami.

Vsak udeleženec javne športne prireditve je dolžan spoštovati epidemiološke ukrepe na prireditvi, vključno s PCT.

Zavod Levstikova pot

*******************************

Za vse, ki vas zanima, kaj pomeni izpolnjevanje PCT pogojev za udeležbo na Levstikovem pohodu. Posebej poudarjamo, da to zahteva država in ne Zavod Levstikova pot. Prepričani smo, da boste to spoštovali, naša naloga pa je zgolj, da vas na to spomnimo in prosimo, da na prireditvi poskrbite za svoje zdravje in zdravje sopohodnikov. Nič nemogočega ne prosimo. Mi vas samo obveščamo, odgovornost glede izpolnjevanja PCT pogojev pa je odgovornost na strani pohodnikov. Mi se ne bomo igrali policistov in inšpektorjem in upamo, da vam je to sporočilo zdaj bolj jasno.

Hvala vam!

Zavod Levstikova pot