Razhodnje ob 13. uri in martinovanja na cilju na Čatežu v organizaciji Turističnega društva verjetno ne bo oziroma ne bo v obsegu kot je bila prireditev pripravljena v minulih letih. Dokončna odločitev bo sprejeta v tednu pred pohodom.