SOBOTRSTVO DREVESA samo 85 €

– sobotrstvo sadnega drevesa (štirje sobotri drevesa),
– predstavitev botra na tabli 30×60 cm,
– predstavitev botra v reviji Levstikova pot v velikosti ¼ strani revije,
– predstavitev na spletnih straneh www.levstik.si,
– vzdrževanje drevesa 5 let, toliko časa bo viden tudi vaš oglas ob drevesu.

BOTRSTVO DREVESA

C1 – 1 drevo          300 €
C2 – 3 drevesa      700 €

aa2
aa1

 Za vsako drevo je vključeno:
– pridobitev botrstva nad sadnim drevesom,
– zasaditev sadike sadne sorte,
– označba lokacije s postavitvijo hrastovega totema in namestitvijo barvne table 30×60 cm s predstavitvijo botra in sadne sorte,
– predstavitev botra v reviji Levstikova pot,
– vzdrževanje lokacije in sadnega drevesa za najmanj pet let v sodelovanju s sadjarskim društvom,
– predstavitev na spletnih straneh Levstikovega sadovnjaka.

DRUGO OGLAŠEVANJE
(v lepem vremenu se prireditve udeleži okrog 20.000 udeležencev)

– postavitev lastne stojnice s predstavitvijo oglaševalca na prireditvi
– postavitev lastnih transparentov na prireditvi
– rešitve, ki jih predlaga oglaševalec in se o rešitvi dogovorimo individualno

UGODNOSTI ZA POKROVITELJE

GENERALNI POKROVITELJ S POIMENOVANJEM PRIREDITVE – 5.000 €

– naziv Generalni pokrovitelj 29. popotovanja z IMP Armature po
Levstikovi poti, ki se ga udeležuje okrog 20.000 pohodnikov
iz Slovenije in tujine,
– oglasna pasica na osnovni strani http://levstik.si,
– posebna predstavitev z oglasom in besedilom na straneh http://levstik.si,
– enostranski barvni oglas v reviji Levstikova pot,
– dvostranska promocijska predstavitev sponzorja v reviji Levstikova pot,
– zasaditev dveh sadnih dreves v Levstikovem sadovnjaku s trajno označitvijo na tabli 30×60 cm,
– odtis logotipa sponzorja na kapah Levstikove poti (3.000 kosov),
– sponzorjeva lastna promocija na poti in cilju prireditve,
– promocija ob obveščanju za mednarodno popotovanje po Levstikovi poti.

GENERALNI POKROVITELJ – 3.000 €

V tem primeru ni poimenovanja prireditve po pokrovitelju, ni oglasne pasice na osnovni strani www.levstik.si, vključena je zasaditev enega sadnega drevesa, promocija pa je osredotočena le na cilj prireditve.

POKROVITELJ – 1.500 €

– oglasna pasica na osnovni strani http://levstik.si,
– posebna predstavitev z oglasom in besedilom na straneh http://levstik.si,
– enostranski barvni oglas v reviji Levstikova pot,
– zasaditev enega sadnega drevesa v Levstikovem sadovnjaku s trajno označitvijo na tabli 30×60 cm.

Oglas izdela naročnik, lahko ga zagotovi tudi zavod proti plačilu. Nad 100 € je možno tudi obročno plačilo. Cene so končne brez DDV, ker Zavod Levstikova pot ni zavezanec za DDV. Cenik velja od 13. 11. 2018. Del zneskov lahko tudi kompenziramo z izdelki majhnih vrednosti, ki bi bili primerni kot darilo udeležencem prireditve, pri čemer mora biti vsaj 500 izdelkov enakih.

Za sodelovanje se sklene pogodba ali naročnik izda naročilnico.

ZAVOD LEVSTIKOVA POT

© ® Levstikova pot – Popotovanje od Litije do Čateža je zaščitena blagovna znamka v vseh podatkovnih, programskih, oblikovalskih in drugih elementih, ki jih je po slovenski in mednarodni zakonodaji mogoče pravno zaščititi. Zato so izrecno prepovedana vsa dejanja, ki brez lastnika blagovne znamke (Rudi Bregar) posegajo v katero koli od takih pravic. Zato je tudi izrecno prepovedano kakršno koli poobjavljanje ali uporaba vsebin revije brez predhodnega soglasja izdajatelja.