Nedaleč od Trebnjega nad dolino reke Temenice se je razvila gručasta vas Občine. Sestavni del strnjene vasi je tudi Jurjeva domačija, ki s tradicionalnim oblikovanjem utrjuje spomin na nekoč razvito kulturo prostoru pripadajoče gradnje.

Osnovni dejavnosti domačije sta bili poljedelstvo in živinoreja, kmetijske površine pa so bile drobnoposestniške. Med drugo svetovno vojno so del stanovanjske hiše predelali v skrivališče za ljudi, in sicer tako, da so kamro zmanjšali. Kasneje je prostor služil tudi kot shramba za zaloge hrane, ki je bila del obvezne oddaje po drugi svetovni vojni. V ta prostor se je prihajalo s pomočjo vrvi z zanko, saj ni bilo stopnic, ki bi vodile v skriti predel pod streho. Danes lahko obiskovalci vse to doživijo skozi pripoved upravljavca domačije, ki skrivališče tudi razkaže.

Objekti so izgubili svojo prvotno namembnost v devetdesetih letih 20. stoletja, in sicer po smrti zadnjih prebivalcev domačije. To so bili lastnik in njegovi sestri, ki niso imeli potomcev, zato je hiša po njihovi smrti ostala prazna.

Predvideva se, da je domačija stara okoli 250 let in ima od leta 2000 status kulturno –etnološkega spomenika lokalnega pomena in velja za eno od najzanimivejših kulturnih znamenitosti v občini Trebnje iz sredine 18. stoletja.

Ker je bila domačija v slabem stanju, sta se lastnica stavbe, občina Trebnje in KS Knežja vas, ki njo upravlja, odločili za prenovo. Zamenjala se je slamnata streha na vseh objektih domačije, obnovila fasada in notranjost hiše, vodnjak, skedenj, svinjak in brajda, sanirali so se temelji ter stene lesenega in zidanega dela hiše ter izvedla potrebna mizarsko-tesarska popravila na dotrajani notranji opremi. Za kakovostnejšo predstavitev domačije obiskovalcem sta se uredili električna napeljava in osvetlitev.

Jurjevo domačijo s poslopji, razporejenimi v gruči, sestavljajo stanovanjska hiša in gospodarska poslopja – Jurjev skedenj, kašča, svinjak in vodnjak z »vago« ter sadovnjak.

Pritlična, delno zidana in delno lesena, kmečka hiša s pravokotnim tlorisom, dvokapno slamnato streho s čopom, ki z napušči varuje delno lesene in delno ometane zunanje stene pred zamakanjem in razpadanjem, je ena redkih še ohranjenih primerov arhitekture, ki je nekoč prevladovala v vaseh razgibane dolenjske krajine. Ob glavnih vratih, na zahodni strani, se po brajdi vzpenja vinska trta in okna krasijo lesena polkna.

Skozi masivna lesena vrata vstopimo v zidani del hiše. Pod velikim pletenim obokom, zamazanim z blatom in slojem katrana sta veža in črna kuhinja s svinjskim kotlom. Iz veže, na desno od glavnega vhoda, vstopimo v lesen del hiše, v največji in osrednji prostor v hiši, v veliko sobo »hišo«, kjer je krušna peč, bogkov kot, miza s klopjo in omara ali pa se po lesenih lestvah vzpnemo na podstrešje. Poleg hiše je manjša kamra, v kateri je postelja in skrinja. V zidanem delu hiše sta še »štiblc«, drugi največji prostor v hiši ter najstarejši del objekta klet, v katero se spustimo po lesenih stopnicah. Na leseni predelni steni so odkrili letnico 1508, kar pomeni, da je ta del hiše star že celih 500 let in da je bil zgrajen v letu, ko se je rodil Primož Trubar. V kleti so nekoč shranjevali poljedelske pridelke, sadje, vino in delovno orodje. Strop kleti je lesen in prepojen s katranom. Nasproti vhoda v klet je tik ob ognjišču še en zelo majhen prostor – shramba, katerega funkcija je dobro znana vsakemu Slovencu.

Hiša ima tudi pomožna vrata, stranski izhod, ki je nasproti glavnega vhoda, na vzhodni strani hiše. Tu je ob fasado prislonjen lesen svinjak, ki je pokrit z enokapno slamnato streho, in zunanje stranišče.

Vzporedno s hišo so ostanki kamnitih temeljev nekdaj zidanega hleva in gnojna jama. Jurjeva kašča, ki stoji v neposredni bližini hiše, je v celoti izdelana iz lesa hrasta, ki je rastel v bližnjih gozdovih in je bila po strokovnih ocenah postavljena okoli leta 1685. Kašča je pritlična, lesena in krita s slamo. Ob kašči je na vzhodni strani postavljen zidan vodnjak z lesenim pokrovom in z »vago« iz hrastovega lesa. Tu se je zbirala kapnica, ki so jo uporabljali za napajanje živine in za domačo uporabo.

Skoraj v celoti se je ohranil pritličen skedenj iz hrastovega in bukovega lesa, ki stoji na kamniti podlagi in vzporedno z vaško cesto. Ima somerno dvokapno streho, krito s slamo. Smer strešnega slemena je severovzhod-jugozahod. Notranjost skednja je razdeljena na dva približno enako velika prostora, od katerih je eden služil za mlačev in pripravo krme, drugi pa je bil shramba za seno in slamo.

V ohranjenem sadovnjaku, ki leži severovzhodno od domačije, so stare sorte jablan in hrušk. Na območju sadovnjaka je v preteklosti stal še enojni kozolec.

Kmečke hiše, pokrite s slamo, črno kuhinjo in straniščem »na štrbunk«, so najstarejše posredne priče o načinu življenja v preteklosti. Jurjeva domačija je muzej na prostem in ima zaradi kulturnih, krajinskih, etnoloških, zgodovinskih in drugih izjemnih lastnosti poseben pomen za poznavanje življenja kmečkega prebivalstva v času pred, med in po drugi svetovni vojni.

Danes se v hiši in skednju izvajajo različne delavnice, kjer je mogoče spoznati, kako so nekoč živeli ljudje na vasi, s čim so se ukvarjali, kakšna orodja in pripomočke so uporabljali pri delu. Če boste obiskali Jurjevo domačijo, boste spoznali tudi zanimive običaje in navade, slišali zanimive prigode iz vaškega življenja, spoznali in se naučili igrati stare družabne igre, imeli boste možnost sodelovati pri opravilih na domačiji, pekli kruh v krušni peči in izdelovali različne rokodelske izdelke. V skednju si boste lahko ogledali razstavo rokodelskih in drugih umetnostnih izdelkov ali si kupili spominke z razstave Spominki Jurjeve domačije.

Možnost je tudi organiziranja delavnice za otroke različnih starosti, tematika delavnic in ogleda se lahko tudi individualno prilagodi skupini.

Ogled domačije je primeren tudi za izvedbo naravoslovnih, tehničnih in kulturnih dni.

Ob obisku domačije vas bo prevzel duh preteklosti in prepletenosti spominov z novimi odkritji!

Nives Vavtar

TIC TREBNJE
Goliev trg 5
8210 Trebnje
tel. (07) 348 11 28
e-naslov tic@trebnje.si