Spoštovani donatorji za socialno ogrožene otroke ob 32. popotovanju po Levstikovi poti!

Z veseljem vam sporočamo, da smo do danes za otroke oziroma učence Podružnične šole s prilagojenim programom Osnovne šole Litija med domačini ob Levstikovi poti, od pohodnikov na cilju na Čatežu in drugih zbrali kar 1.079,00 €! Denar je bil že nakazan na bančni račun šole.

Hvala vsem in vsakomur posebej, učenci šole se bodo vsem iskreno zahvalili!

V nadaljevanju pa seznam donatorjev:

Andrej Bajc 1274 Gabrovka
Anton Zaman 1275 Šmartno pri Litiji
Blaž Berčon 1275 Šmartno pri Litiji
Igor Šinkovec 1274 Gabrovka
Ivan Sotlar 1274 Gabrovka
Ivan Vidgaj 1276 Primskovo
Jože Zadražnik 1275 Šmartno pri Litiji
Jožefa Props 1270 Litija
Matej Pevec 1275 Šmartno pri Litiji
Milan Resnik 1274 Gabrovka
Mira Vodenik 1274 Gabrovka
PGD Liberga 1275 Šmartno pri Litiji
PGD Primskovo 1276 Primskovo
Rudi Fink 1276 Primskovo
Vinko Merzel 8212 Velika Loka
Jože Zupančič 8213 Velika Loka
PGD Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji
Anica Bitenc 1275 Šmartno pri Litiji
Marjeta Bregar 1276 Primskovo
Jaka Bregar 1276 Primskovo
Karlo Podkrajšek 1274 Gabrovka
Pohodniki na cilju na Čatežu
Zavod Levstikova pot 1276 Primskovo
Luka Bregar 1276 Primskovo
Rudi Bregar 1276 Primskovo
Miloš Kovič 1276 Primskovo

Če bi še kdo morda prispeval za otroke, lahko to še vedno stori. Znesek nakaže na račun Zavoda Levstikova pot, Sevno 44, 1276 Primskovo, številka računa SI56 3000 0001 1494 536, spripisom DONACIJA. Hvala.

Zavod Levstikova pot