Prometne informacije

V jutranjem in dopoldanskem času bo zaradi popotovanja po Levstikovi poti oviran promet na vseh cestah na območju Litije in Šmartnega pri Litiji, zato prosimo za previdno vožnjo in upoštevanje navodil organizatorjev.
Cel dan bo na posameznih odsekih ceste Litija – Šmartno pri Litiji – Moravče pri Gabrovki – Čatež – Velika Loka večje število pohodnikov, zato prosimo za strpno vožnjo in strogo upoštevanje navodil organizatorjev in policije.

Popolna zapora mestnega središča v Litiji med 5. in 10. uro
Med 5. in 10. uro bo popolna zapora naslednjih ulic in cest:
* lokalna cesta od križišča z glavno cesto Ljubljana – Zagorje do odcepa za Podšentjur,
* Trg svobode, Valvasorjev trg do križišča z Ulico Mire Pregljeve, del Jerebove ulice od Valvasorjevega trga do križišča z glavno cesto Ljubljana – Zagorje in Levstikova ulica.
Dovoz bo mogoč samo stanovalcem in intervencijskim vozilom.

Občasna popolna zapora Litijske ceste v Šmartnem med 5. in 10. uro
Med 5. in 10. uro bo občasna popolna zapora Litijske ceste v Šmartnem pri Litiji od križišča pri Zdravstvenem domu Litija do križišč pri spomeniku v Šmartnem (Ustje).
Dovoz bo mogoč samo stanovalcem in intervencijskim vozilom.

Parkirna mesta za osebne avtomobile so organizirana v Litiji:
Za parkiranje so na voljo izključno javna parkirišča, vendar jih je zelo malo. Ne parkirajte vse vprek, ker boste dobili plačilni nalog pristojnih služb.

Parkirna mesta za osebne avtomobile so organizirana v Šmartnem pri Litiji:
* parkirišče ob Kulturnem domu Šmartno.

Prireditelj popotovanja ne zagotavlja varovanja parkiranih avtomobilov, zato preverite, da avtomobile parkirate v skladu s predpisi.

Popolna zapora ceste na Čatežu med 11. in 17. uro

Parkirišča za osebna vozila so na Čatežu zelo omejena

SPREMENJEN PROMETNI REŽIM NA ČATEŽU
Parkirnih mest za avtobuse na vzhodni strani Čateža okrog podjetja TEM, d.d., ne bo, zato bodo vsa parkirna mesta za avtobuse urejena na zahodni strani Čateža.

Ker bo državna cesta skozi Čatež med 11. in 16. uro popolnoma zaprta za ves promet, mora avtobus pripeljati na Čatež pred 11. uro. Kdor bo pripeljal po 11. uri, bo moral nadaljevati po obvozu v dolino in z druge strani na Čatež.

In kako se boste potem vračali? V času zapore ceste na Čatežu boste lahko odhajali domov po državni cesti v dolino proti Veliki Loki, kjer se boste lahko odločili, da greste levo do Trebnjega in na avtocesto Ljubljana – Novo mesto ali pa desno proti Radohovi vasi in prek Bogenšperka in Šmartnega pri Litiji v Litijo.

Da boste na cilju na Čatežu lažje našli svoj avtobus, morate imeti pri sebi voznikovo telefonsko številko. Obenem pa vas prosimo, da tudi šoferjem naročite, da se ravnajo strogo po navodilih rediteljev. Dodatne informacije pa boste dobili tudi na cilju na kontrolni točki Levstikove poti.