Srce Slovenije je boter hruške tepka

lect_007Srce Slovenije je dom ljudi, ki živijo na območju v obliki srca, utripajočega okoli geometričnega središča Slovenije.

Gostoljubje srčnih ljudi in posebnosti srčnega prostora so cilj obiskovalcev, ki na območju od Kamniških Alp do dolenjskih gričev, od obrobja Ljubljane do ravnic ob reki Savi, najdejo nove navdihe za oddih in sprostitev. Srce Slovenije je prostor izzivov in priložnosti za ustvarjanje, samouresničevanje in kakovostno bivanje. Srce Slovenije v okolju s presenetljivimi naravnimi danostmi povezuje podjetne ideje s turizmom in s trajnostnim razvojem.

S spoštovanjem tradicije tu nastaja prihodnost regije in Slovenije. Za ljudi, ki znajo in hočejo živeti bolje!

Srce Slovenije je navdih za obiskovalce in goste, ki jim največ pomenijo srečanja s srčnimi ljudmi. V Srcu Slovenije so domačini in gostje partnerji in prijatelji. Tu turizem temelji na ohranjanju pristnosti. Tradicionalne značilnosti in posebnosti se v Srcu Slovenije spogledujejo z novimi oblikami potovanj, bivanj, druženj, doživetij s posebnim čutom za naravo in način življenja. Zato je Srce Slovenije območje, kamor vas vleče srce!

Lastnik in upravljalec znamke Srce Slovenije je Razvojni center Srca Slovenije, ki se uspešno povezuje tudi v evropskem prostoru. Trenutno smo vključeni v 12 evropskih projektov, pri katerih sodelujemo s preko 100 partnerji iz 26 različnih evropskih držav.

Poslanstvo Razvojnega centra Srca Slovenije je vzdrževanje inovativnega razvojnega utripa Srca Slovenije na vseh treh stebrih delovanja – naše okolje, podjetništvo, turizem – z namenom dviga kakovosti življenja v okolju. Ključne vsebine, ki jih razvijamo so: lokalna samooskrba, aktivni turizem, kulturna dediščina, trajnostna mobilnost, informacijsko-komunikacijske tehnologije in inovacije.

Kontaktni podatki:

grbRazvojni center Srca Slovenije d.o.o.
Kidričeva cesta 1
1270 Litija
Telefon: 01 896 27 10
Faks: 01 896 27 12
E-pošta: info@razvoj.si
Spletna stran: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si