Geografski oris

Jugovzhodna Slovenija v starejši Železni dobi. Vir: ZRC
Primskovo je dobilo ime po vasi v dolini in danes Primskovo obsega več vasi na tem območju. Naštejmo jih le nekaj: Sevno, Poljane, Mišji dol, Gornji Vrh… Sredi teh vasi se vzpenja Primskova gora, ki slovi tudi kot dolenjski razglednik. Prav na tem hribu pa se razprostira Gradišče. Gradišče je razloženo naselje z gručastim jedrom. Leži na pobočju 590 metrov visoke Primskove gore. Na vrhu hriba stojijo božjepotna cerkev Marijinega rojstva ter dve manjši cerkvi sv. Nikolaja in sv. Petra. Kraj je priljubljena izletniška točka.
Primskovo leži na stiku panonskega, alpskega in dinarskega sveta v okviru 45 km dolgem in od 3 do 12 kilometrov širokem pasu od Ljubljanskega barja do Raduljskega hribovja. Na tem območju se stikajo različne tektonske in kamninske enote.primskovo_001 (2)

Povprečna letna temperatura je 8,9°C, januarska -1,1°C in julijska 18,2°C. Kraji v kotanjah imajo okrog stopinje nižje povprečje. Vzrok je toplotni obrat, ki je najmočnejši v decembru.

Vegetacijska doba je 241, poljedelska sezona pa 171 dni. Obdobje s temperaturami pod 0°C traja povprečno 47 dni, v krajih s toplotnim obratom pa več kot tri tedne dlje.

Količina padavin se manjša z oddaljevanjem od glavnih reliefnih ovir za vodonosne zračne tokove z jugozahoda. Tako ima Primskovo kljub izpostavljeni pobočni legi le 1.266 mm padavin. Prvi višek nastopi poleti, drugi pa jeseni. Prevladujejo poletne konvekcijske, proti zahodu pa so vse izrazitejše jesenske frontalne padavine.

Zgodovinski oris

dok1 (2)Vrh Primskove gore gre za prazgodovinsko gradišče.
V bližini cerkve Marijinega dok2 (2)rojstva je bila dokumentirana najdba železove žlindre iz starejše železne dobe. Območje gradišča obsega del naselja Primskovo, ledino Gradišče in vzpetino Primskova Gora.

 Na vrhu so tri cerkve. Največja je župnijska cerkev Marijinega rojstva iz 16.stol. Ob cerkvi s pravokotno ladjo, ki prehaja v petosminski prezbiterij, je pokopališče. Ob glavno fasado sta prislonjena stolpiča, na desni je pokrito stopnišče., na južni pa zvonik. Na vzhpodni strani taborskega obzidja stoji cerkev sv. Petra. Gre za cerkev siz 15. stol. s pravokotno ladjo, ki prehaja v enako visok in širok križnorebrasto obokan, triosminski prezbiterij s tremi vzidanimi reliefnimi ploščami. Nad vhodom je zvonik na preslico. Novejša cerkev, ki je bila nekoč tudi šola, je zdaj kapela sv. Miklavža.

Na vrhu Primskove gore gre za velik taborski kompleks z dvojnim obrambnim obzidjem, zidan iz pravilno oblikovanih lomljencev, kar kaže na primorske vplive. Poleg cerkva stoji tudi ena najdebelejših in najstarejših  lip v Sloveniji.

Rudi Bregar

Več o Primskovi gori pa v naslednji reviji Levstikova pot.
Vir: Register nepremične kulturne dediščine