Stanje čistopisa: 16. oktober 2023

Datumsobota, 11. november 2023

Za prihod v Litijo priporočamo vlake Slovenskih železnic. Na prireditev ne prihajajte z avtomobili, če nameravate piti alkohol.

Start in registracija udeležencev: med 6. in 9. uro v Litiji na Valvasorjevem trgu v starem mestnem jedru ali ob Kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji (pribl. 1,5 km iz Litije). Registracija je obvezna! Registrirate se lahko cel dan, po zaprtju starta tudi na cilju na Čatežu pred vstopom na avtobus za vrnitev. Za registrirane pohodnike je zagotovljena tudi zdravstvena služba.

Prispevek vsakega udeleženca znaša 15 € skupaj z vozovnico za povratek nazaj v Litijo ali naprej do železniške postaje na Veliki Loki. Samo strošek registracije brez vozovnice za avtobus znaša 10 € na osebo. V okviru prireditve bomo od vsake prijave najmanj 1 € namenili Društvu za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan oziroma njihovi konkretni akciji Karolina – rešimo ji življenje.

Vozovnico za povratek s posebnim avtobusom lahko kupite samo ob registraciji na startu oziroma cilju pohoda.

Ob registraciji bo vsak udeleženec prejel dnevnik Levstikove poti za spominske žige, bidon iz aluminija s karabinom in pollitrsko steklenico vode Dana.

Registracije skupin: Skupina je zaključena družba v organizaciji planinskega društva ali druge pravne osebe. Skupine se registrirajo najmanj dva dni pred prireditvijo.

Promet: Med 5. in 10. uro bo na Trgu svobode, Valvasorjevem trgu, Jerebovi ulici in Levstikovi ulici v Litiji promet močno oviran. Za promet bo zaprt del Valvasorjevega trga in del Levstikove ulice. Vožnja avtobusov bo po navodilih organizatorja dovoljena po delu Valvasorjevega trga in po Jerebovi ulici.

Med 5 in 10. uro bo Litijska cesta v Šmartnem pri Litiji zaprta za promet, na ostalih cestah na območju Litije in Šmartnega pri Litiji bo promet močo oviran. Vožnja avtobusov bo po navodilih organizatorja dovoljena skozi Litijo po Šmarski cesti in v Šmartnem po Litijski cesti. Na cilju popotovanja parkirnih mest za osebne avtomobile ne bo oziroma bo parkiranje zanje prepovedano.

Parkiranje na startu: Parkirnih mest je v Litiji in Šmartnem pri Litiji zelo malo. V Litiji lahko parkirate okrog občinske zgradbe oziroma na drugih javnih parkiriščih, v Šmartnem pa nasproti podjetja Hertz, v okolici kulturnega doma (start) in drugih javnih površinah za parkiranje. Parkirnih mest je izredno malo tudi na cilju na Čatežu. V Litiji in Šmartnem pri Litiji lahko uporabite izključno javna parkirišča, ki pa jih je vsako leto manj. Na parkirajte vsevprek, ker boste lahko kaznovani za nepravilno parkiranje. Parkiranje je na lastno odgovornost.

Trasa poti: Litija (start in registracije) – Šmartno pri Litiji (prijave) – Slatna – Jelša – Liberga – Preska …
Severna pot: … – Grmade – Gobnik – Moravče – cilj na Čatežu (22 km).
Južna pot: … Ježni Vrh – Vinji Vrh – Poljane – Gradišče pri Primskovem – Sevno – Zagrič – Razbore – cilj na Čatežu (22 km).

Za hojo po Levstikovi poti uporabite tudi orodja Levstikove poti.

Prvi žig prejmete ob registraciji na startu, na cilju na Čatežu, kjer bo postavljen info pult za urejanje administrativnih zadev (urejanje dnevnikov) in izročanje priznanj in značk, pa še žig za cilj. Na vmesnih točkah lahko spominski žig prejmete tudi na Libergi ob gasilskem domu, v Sevnem na Kopačiji in v Moravčah pri Resnikovi kašči. Slednji žigi niso obvezni.

V drugem delu pohoda prireditev poteka po dveh trasah kot doslej, v Preski nad Kostrevnico se ob oznakah sami odločite, po kateri poti boste nadaljevali. Obe trasi se zaključita na Čatežu, od koder bodo vozili posebni avtobusi nazaj v Litijo (skozi Šmartno pri Litiji) in naprej do železniške postaje na Veliki Loki.

Ponudba domačinov: Ob poti vas bodo postregli prijazni domačini na skoraj 20 točkah.

Razhodnja, osrednjo prireditev, ki je običajno ob 13. uri na vaškem trgu na Čatežu, v organizaciji Turističnega društva Čatež.

Cilj prireditve je odprt do 16. ure na Čatežu. Parkirna mesta na cilju za osebne avtomobile so zaradi specifične lege Čateža zelo omejena!

Kako s cilja?: S cilja bodo po 11. uri organizirani avtobusni prevozi do železniške postaje v Litiji in naprej železniške postaje na Veliki Loki. Avtobusni prevoz je zagotovljen izključno za registrirane udeležence prireditve. Registracijo lahko opravite tudi na cilju na Čatežu pred vstopom na avtobus za vrnitev.

OPOZORILO: Za vse tiste, ki boste uporabili avtobus za prevoz do železniške postaje Velika Loka, obveščamo, da bo prevoz zagotovljen do 13:30 in do 16. ure, torej bo zadnji odhod avtobusa 30 minut pred odhodom posameznega vlaka!

Splošni pogoji: Hodite na lastno odgovornost ob normalno tekočem prometu na javnih cestah. Dolžni ste se pomikati po ustreznih prometnih površinah, ki so namenjene za hojo pešcev, če pa teh ni, pa ob desni strani vozišča v smeri gibanja. Ob zmanjšani vidljivosti morate imeti na vidnem mestu ustrezna odsevna telesa. Na prireditvi je prepovedano teči, ker prireditev ni tekmovalnega značaja. Za registrirane pohodnike bo zagotovljena zdravstvena služba. Registracije so obvezne, kjer boste prejeli poseben Dnevnik Levstikove poti, če ga še nimate iz prejšnjih let. Organizator poskrbi za varnost udeležencev, ki se bodo na prireditvi registrirali pri organizatorju.

Z udeležbo na prireditvi vsi udeleženci soglašajo, da so lahko predmet fotografiranja ali snemanja za javne in zasebne potrebe.

Na prireditvi je strogo prepovedano uporabljati drone!

Informacije prek elektronske pošte na naslov info@levstik.si ali na naslov Zavod Levstikova pot, Sevno 44, 1276 Primskovo.

Zavod Levstikova pot