Na severni trasi Levstikove poti skozi dolino Moravč pri Gabrovki se pojavljajo težave že več kot desetletje. Poskušali smo vse, da bi zagotovili nemoten prehod po dolini in da pri tem ne bi uničevali travnikov in premoženja domačinov v moravški dolini.

Po dolini številni pohodniki hodijo kot ovce in kljub oznakam in opozorilom na dan prireditve se stanje praktično ni spremenilo. Iz leta v leto dobivamo vedno več pritožb domačinov.

Zato vas posebej opozarjamo in ponovno prosimo, da hodite samo po označeni poti in imate vsaj toliko olike in razsodnosti, da ne uničujete kmetijskih površin domačinov.

P.s.: Poimenovanje z ovcami v naslovu ni žalitev, želimo pa opozoriti, da hodite po označenih poteh in ne uničujte travnikov in drugih površin.