Ta konec tedna smo pričeli s temeljitim pregledom trase Levstikove poti. V naslednjih dneh bomo s tem delom nadaljevali, zato da bo hoja po poti čim bolj varna in prijetna.

To je bila hkrati tudi priložnost za pogovor z domačini, ki vas bodo 11. novembra 2023 toplo sprejeli. To zagotavljajo vsi v en glas.

Podrobnosti o letošnjem popotovanju po Levstikovi poti pa si preberite na naslovu www.levstik.si