1.

Organizator nagradne igre za registrirane udeležence 37. popotovanja po Levstikovi poti v soboto, 11. novembra 2023, je Zavod Levstikova pot, Sevno 44, 1276 Primskovo.

2.

Organizator najkasneje do dneva prireditve na spletni strani www.levstik.si objavi seznam vseh donatorjev in posameznih nagrad, ki bodo vključeni v nagradno igro.

3.

V nagradni igri sodelujejo izključno registrirani udeleženci prireditve, ki na cilju na zadnji kontrolni točki izročijo obrazec, ki ga prejmejo ob registraciji in vanj vpišejo svoje ime in številko mobilnega telefona.

4.

V nagradni igri ne morejo sodelovati člani Zavoda Levstikova pot in sodelavci, ki ob letošnji prireditvi sodelujejo z organizatorjem kot sodelavci.

5.

Nagradno žrebanje bo izvedeno najkasneje do 18. novembra 2023, rezultati pa bodo objavljeni tudi na spletni strani https://levstik.si/47939/.

6.

Izžrebani udeleženec bo po zaključenem žrebanju prejel sms sporočilo s pozivom, da v roku 3 dni pošlje svoje podatke, kamor organizator pošlje prejeto nagrado. Izžrebani prejemnik se lahko nagradi odpove z obvestilom prek sms sporočila.

7.

Če prejemnik v treh dneh ne pošlje svojih podatkov, organizator smatra, da nagrade ne želi prevzeti in bo za to nagrado izžreban nov udeleženec prireditve. Za novo izžrebanega veljajo enaka pravila. Če tudi ta ne odgovori v roku 3 dni oziroma se odpove nagradi, se nagrade ne žreba več.

8.

Nagrade ni mogoče menjati za denar ali drugo nagrado. Za izdelke ali storitve, ki jih prejmejo izžrebanci, organizator nagradne igre ne daje nobene garancije in ne upošteva reklamacij. Še posebej za storitve lahko morebitne reklamacije uveljavljajo pri donatorju oziroma dajalcu nagrade ob koriščenju storitve.

9.

Ker je vrednost posameznih nagrad nižja od predpisane, prejete nagrade niso predmet obdavčenja oziroma se ne štejejo kot prihodki za dohodninsko napoved.

10.

Podatke, ki jih registriran pohodnik v okviru nagradne igre zaupa organizatorju, se uporabijo izključno za izvedbo nagradne igre, kasneje se ti podatki brišejo. Dajanje in uporaba podatkov je v skladu z GDRP.

Zavod Levstikova pot