OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5
8210 Trebnje
Telefon: 07-34-81-100
E-pošta obcina.trebnje@trebnje.si
Spletna stran: www.trebnje.si

V občini Trebnje je veliko naravnih in kulturnih zanimivosti, dobrih gostiln in turističnih ter izletniških kmetij, prijaznih ljudi in še vrsto drugih, za turiste zanimivih možnosti ter še dovolj čisto in neobremenjeno okolje. V pokrajini je najbolj vznemirljiva in skrivnostna nežna mehka lepota v valovanju gozdov, travnikov in vinorodnih gričev. Lepota in doživetje se skrivata v širokih razgledih s Čateža, Apnenika, Homa, Trebelnega, Vrhtrebnjega in Šumberka. To je svet, kjer sta si nebo in zemlja zelo blizu in kjer tudi ljudje vedo za ta objem.

Obeležje 15. poldnevnika na Vrhtrebnjem predstavlja kamnito mizo z bronastim reliefom Slovenije, na katerem so označena večja mesta, pomembnejše razgledne točke po Sloveniji in potek 15. poldnevnika. V okviru obeležja je tudi informativna tabla z osnovnimi informacijami o 15. poldnevniku in ortofoto karta občine Trebnje. Poleg slednjega se nahaja tudi sončna ura, ki prikazuje čas ter daje v sozvočju z okoliško naravo privlačno turistično točko.

Jurjeva domačija na Občinah 11, je ena najzanimivejših kulturnih znamenitosti v občini Trebnje iz sredine 18. stoletja. Nahaja se v neposredni bližini mesta Trebnje in obsega stanovanjsko hišo, ki je pritlična delno zidana in delno lesena, s črno kuhinjo, hišo, kamro in štibelcem, vsi ti prostori pa imajo tudi dobro ohranjeno notranjo opremo. Ohranjeni so tudi svinjaki, kašča, vodnjak ter pod. Vabljeni na ogled domačije na obrobju Suhe Krajine, ki dobro predstavlja življenje naših prednikov.

Trebnje je znano po galeriji likovnih samorastnikov; od leta 1968 je vsakoletni Tabor – mednarodno srečanje naivnih umetnikov, samotnih ustvarjalcev, ki so ostali in ostajajo še naprej jasno razpoznavni in samosvoji. Tabori so iz nekakšne množične delavnice prerasli v dneve spoznavanja z življenjem, kulturo in umetnostjo raznih narodov. S tako razsežnostjo prispevajo k utrjevanju mednarodnega sodelovanja in prijateljstva.

Število prebivalcev: 13.407 (SURS; 2021H2)
Število krajevnih skupnosti: 12
Površina: 163,3 km2 – 133 naselij
Telefon: ++386 7 3481 100
E-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si 
Internetne strani: http://www.trebnje.si 
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje


Občina Trebnje je del osrednje Slovenije, natančneje Srednje Dolenjske in leži na stiku alpskega, dinarskega in panonskega sveta. Je izrazito prehodna pokrajina, katero bo zaznamovala tudi umestitev avtoceste Karavanke – Obrežje. Ta raznolikost pokrajine se izraža tako v naravnih danostih kot tudi v kulturnem pogledu.  

Po območju občine potekajo različne pohodne, kolesarske, vinogradniške in druge poti, med katerimi želimo izpostaviti le nekatere, in sicer: 

BARAGOVA POHODNA POT 

Baragova pohodna pot je že poldrugo desetletje priljubljena med pohodniki. Večji del se odvija po prijetni gozdni ali travnati pokrajini, celotna krožna pot pa je dolga 18 km. Pot po Baragovi življenjski poti se začenja v Trebnjem, pred župnijsko cerkvijo Marijinega vnebovzetja, kjer je tudi  Baragov kip. Nadaljuje se v Malo vas in mimo Knežje vasi v Dobrnič in se preko Grmade in Vrhtrebnjega zaključi v Trebnjem. Vsebuje tri življenjske postaje Friderika Barage, in sicer Trebnje, Malo vas in Dobrnič. 

Organiziran pohod poteka zadnjo soboto v juniju v okviru Baragovega dneva-spominski dan Občine Trebnje. 

EMINA ROMARSKA POT 

Emina romarska pot povezuje kraje, ki so neposredno ali posredno povezani z življenjem sv. Eme (pred 995 – ok. 1045). Pot poteka preko Koroške, Štajerske, Dolenjske in Gorenjske in je povezana z istoimensko potjo v Avstriji (Hemma Pilgerweg). Sv. Ema in njena družina sta imeli veliko posesti na Dolenjskem, kjer se je ohranilo čaščenje sv. Eme vse do danes. Mokronog, cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu, grad Škrljevo, grad Mirna, Trebnje, grad Šumberk in samostan Stična so točke Emine romarske poti na Dolenjskem. 

POT MARE RUPENE, ODCEP E7 

Pot Mare Rupene, odcep evropske pešpoti E7, je bila urejena na pobudo krajanov Dobrniča v spomin na Maro Rupeno (1918 – 2003), rojeno v bližnji Mirni Peči, udeleženko prvega kongresa in prvo sekretarko Protifašistične fronte žensk ter kasneje neutrudno borko za izboljšanje položaja kmečkih žensk. Pot je dolga 20 km in predstavlja okrog pet ur zmerne hoje. Pričenja se v Dolenjskih Toplicah in poteka deloma skozi gozdove, deloma čez s trto poraščena pobočja in kraška polja prek Globodolskega polja in Dobrniča do Žužemberka. 

Organiziran pohod poteka 2. nedeljo v oktobru. 

GOZDNA POT ZAPLAŠKE STEZICE 

V neposredni bližini cerkve na Zaplazu je urejena gozdna pot Zaplaške stezice. Krajša trasa (1 km) je namenjena zlasti šolskim skupinam, ki si na kratki poti ogledajo mlako, gozdno jaso in rastlinsko raznolikost tukajšnjega gozda. Daljša (3 km) pa vodi skozi bogato Grajsko hosto na Bajturn, 609 m visok grič, najvišjo točko občine Trebnje. Na tem sprehodu si lahko obiskovalec ogleda lovsko prežo, jasli in solnico, lisičje in jazbečeve jame, se okrepča z vodo iz Marijinega studenca in si ob zaključku poti ogleda še kmetijo s prijaznimi domačimi živalmi. 

Skrbnik poti: Turistično društvo Čatež, Čatež 19, 8212 Velika Loka) 

POHODNA IN GOZDNA UČNA POT SPEČA LEPOTICA 

Pohodna in gozdna učna pot »Speča lepotica« poteka v celoti znotraj meja krajevne skupnosti Mirna in se nahaja zahodno do severozahodno od naselja Mirna. Pohodnik ima na izbiro dve poti. Daljša in zahtevnejša pot je dolga približno 19 km z dvema vzponoma in enim spustom, višinska razlika med izhodiščno točko in najvišjo točko poti znaša 181 m. Krajša in manj zahtevna pot pa je dolga približno 8.5 km, višinska razlika med najnižjo in najvišjo točko pa znaša 146 m. Pričetek in zaključek obeh pohodnih poti je pred gostiščem Pri Francki na Mirni. 

Skrbnik poti: Krajevna skupnost Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 

S KOLESOM OB TEMENICI IN MIRNI 

S kolesom ob Temenici in Mirni se lahko kolesarji odpravijo na pet kolesarskih tur po občini Trebnje in sosednjih občinah Šentrupert in Mokronog – Trebelno, ki se ločijo po sami poti, dolžini poti (od 30 do 120 km), težavnosti ter številu in vrstah kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti, poleg katerih so ture izpeljane. Vse poti pa se pričnejo in končajo v Trebnjem. Kolesarji imajo na voljo tudi pestro in ugodnejšo gostinsko ponudbo v nekaterih gostinskih lokalih ob poti. Trasa modre kolesarske ture je Trebnje – Dobrnič – Mirna Peč – Vrhtrebnje – Trebnje, dolžine 39,5 km in težke zahtevnosti. Potek zelene kolesarske ture je Trebnje – Čatež – Mirna – Trebnje, dolžine 30 km in srednje lahke zahtevnosti. 

Informacije: TIC Trebnje, Baragov trg 1, 8210 Trebnje  

GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je edina svoje vrste v Sloveniji in posebnost tudi v svetovnem merilu. Ustanovljena je bila leta 1971 in ima vsako leto obsežnejšo zbirko. Nastala je kot rezultat dejavnosti Tabora likovnih samorastnikov, ki je bil prvič organiziran leta 1968. Tabori so iz nekakšne množične delavnice prerasli v dneve spoznavanja z življenjem, kulturo in umetnostjo raznih narodov. Galerija likovnih samorastnikov v Trebnjem hrani 987 slik in skulptur, ki jih je v tem obdobju ustvarilo 270 umetnikov iz 34 držav Evrope, Azije, Afrike, Severne in Latinske Amerike. Med njimi so mojstri katerih dela so že uvrščena v mnoge znamenite zbirke, galerije in muzeje širom sveta. Konec junija je mogoče umetnike opazovati pri delu v živo na tradicionalnem taboru. 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1, 8210 Trebnje

JURJEVA DOMAČIJA NA OBČINAH 

V vasi Občine, se nahaja muzej na prostem Jurjeva domačija (Občine 11), kulturno-etnološki spomenik posebnega krajevnega pomena. Tu je na ogled kmečka arhitektura, značilna za te kraje v 18. stol. Obsega pritlično, deloma zidano, deloma leseno stanovanjsko hišo s črno kuhinjo, kamro in štibelcem (manjšo spalnico), svinjak, kaščo, pod (skedenj) in vodnjak. Notranja oprema hiše je dobro ohranjena. V stari Jurjevi domačiji vas povsem  prevzeme duh pretekle zgodovine in lastnikov, ki so s trdo voljo in nemalo truda skrbeli za svoje imetje in tako pripomogli k bogatejši kulturno – etnološki dediščini. Ogleda vreden muzej na prostem, kjer lahko starejši obujajo spomine, mlajši pa odkrivajo preteklost. 

Informacije: TIC Trebnje, Baragov trg 1, 8210 Trebnje  

GRAD MIRNA – SPEČA LEPOTICA 

Grad Mirna pomeni nepogrešljiv poudarek enega najvrednejših pogledov v Mirnski dolini in ga je občutiti kot dediščino estetskih načel srednjeveških stavbnih projektov. Zaznamovala so ga vsa zgodovinska obdobja. V pisnih virih se prvič omenja leta 1165. Njegovi lastniki so se hitro menjavali. Grad je bil razdejan v kmečkih uporih leta 1515, v 17. stol. pa so nekdanjo grajsko srednjeveško utrdbo spremeni v renesančno palačo. Grad je imel tudi mogočno obrambno obzidje s strelnimi linami in obrambnimi stolpi. Na božični dan leta 1942 so grad požgali partizani, po 2. sv. vojni pa so ga z miniranjem še dodatno uničili. Od leta 1962 za grajske ostaline in njihovo obnovo je skrbel dr. Marko Marin.


Turistično društvo Čatež

Turistično društvo Čatež je eno izmed osmih društev, delujočih v Krajevni skupnosti Čatež, in je najbolj prepoznavno po organizaciji zaključne prireditve Razhodnja vsakoletnega Popotovanja po Levstikovi poti od Litije do Čateža. Pred dvema letoma so v sodelovanju z Zavodom za gozdove uredili Zaplaške stezice. Sicer društvo skrbi za promocijo kraja in njegove turistične ponudbe. Z izobraževalnimi aktivnostmi, delovnimi akcijami in ocenjevanjem urejenosti vzpodbujajo krajane k skrbi za čisto in urejeno okolje, radi pa si širijo obzorja z obiskom zanimivih krajev v Sloveniji in zamejstvu. Sodelujejo z drugimi društvi v kraju, občini in v akcijah Turistične zveze Slovenije.


Vinogradniško turistično društvo Čatež pod Zaplazom

Vinogradniško turistično društvo Čatež pod Zaplazom so prvo dolenjsko vinogradniško društvo z lastnim domom. V letu 2008 so odprli tudi lasten laboratorij. Vsako leto dosegajo na tednu cvička vrhunske rezultate. Prav tako vsako leto v juniju organizirajo že tradicionalno Čateško cvičkarijo, na kateri spregovorijo o aktualnih temah glede vinogradništva, podelijo priznanja nagrajenim vinom ter se obvezno tudi poveselijo. V oktobru greste lahko z njimi na vinogradniški pohod, na Štefanovo pa prav tako popeljejo pohodnike po svoji vinski gorici.