V nadaljevanju so grafični elementi prireditve in fotografije, ki se lahko prosto uporabljajo.

V nadaljevanju pa še nekaj slikovnega gradiva:

Slike in drugi grafični elementi projekta in prireditve za objavljanje …

Vzorci tabel v Levstikovem sadovnjaku:

Vzorci tabel v Levstikovem sadovnjaku:

tabla
kmecl
lašče
carjevič
Jabolka carjevič
2014-11-03 14.05.45
Označevalna tabla na hrastovem totemu ob drevesu.

EditInformacije za medije (2018)